Moet u een tak 23-levensverzekering aangeven aan de fiscus?

Een levensverzekering van het type tak 23 is een polis waarvan het rendement afhangt van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen. Moet u dergelijke contracten in uw belastingaangifte opnemen?

Dat is mogelijk, maar hangt af van de plaats waar u uw tak 23-verzekering afgesloten hebt.

  • Hebt u een tak 23 onderschreven in België, dan moet u deze niet aangeven.
  • Hebt u de polis onderschreven in het buitenland, dan moet u deze wel opnemen in uw belastingaangifte. Dit gebeurt naar analogie met buitenlandse spaarrekeningen.

De aangifteplicht komt erop neer dat u in uw aangifte moet laten weten of u een tak 23-polis het buitenland hebt en zo ja, in welke landen u die afgesloten hebt. Op die manier wil de Belgische overheid de vermogens van Belgen in het buitenland in kaart kunnen brengen. Verder gaat de aangifteplicht voorlopig niet.