Moet ik een tak 21 in buitenland aangeven?


Wil u een levensverzekering afsluiten, dan kunt u dat zowel in België als in het buitenland doen. Moet u zo’n buitenlandse levensverzekering opnemen in uw belastingaangifte?

Dat u al uw buitenlandse rekeningen moest aangeven, dat wist u wellicht al. Sinds 2013 bent u ook verplicht om uw buitenlandse levensverzekeringen te vermelden in uw belastingaangifte. Ook de contracten op naam van uw echtgeno(o)t(e) of minderjarige kinderen vallen hieronder. Het gaat zowel om tak 21- als om tak 23-contracten.

U hoeft op uw aangifte enkel mee te delen dat u een buitenlandse levensverzekering hebt en in welk land u die afgesloten hebt. Dit alles kadert in de strijd tegen fiscale fraude.