Mijn gezinssituatie verandert. Wat met mijn aanvullend pensioen?

Als u een aanvullend pensioen opbouwt, dan houdt u uiteraard rekening met uw gezinssituatie. In dit artikel geven we u enkele tips ingeval die gezinssituatie verandert.

U krijgt kinderen

In dat geval doet u er goed aan om te checken welke overlijdenswaarborg uw aanvullend pensioenplan bevat. Het kan interessant zijn voor jonge ouders om de overlijdensdekking uit te breiden of een bijkomende dekking te nemen, zodat de overlevende partner bij een plots overlijden financieel safe zit. Wanneer de kinderen het huis uit zijn, kunt u dan deze overlijdenswaarborg verminderen of schrappen.

U gaat scheiden

In dat geval moet het gemeenschappelijke vermogen verdeeld worden. Een groepsverzekering hoort daarbij. Wat dit precies inhoudt, leest u hier.

Bekijk zeker ook wie er in uw aanvullend pensioenplan aangeduid is als begunstigde van uw overlijdensdekking. Is dat uw huidige partner, van wie u gaat scheiden, dan laat u dit maar beter aanpassen.

Het is ook niet ondenkbaar dat u de waarborgen in uw plan wil aanpassen na uw scheiding: bijvoorbeeld meer aandacht voor pensioenopbouw en minder voor de overlijdensdekking. Ook een dekking Arbeidsongeschiktheid is een belangrijke dekking. Zeker als u alleen bent. Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, vallen uw inkomsten zwaar terug. U kunt dan ook niet meer rekenen op het loon van uw partner. Een goede dekking tegen dit risico is een mooie troef.

Uw partner overlijdt

Ook nu is het zinvol om even stil te staan bij de waarborgen in uw contract. Is een stevige overlijdensdekking voor uzelf nog nodig? Misschien wel, als u nog kinderen hebt die bij u inwonen. Zijn uw kinderen het huis uit, dan is zo’n zware overlijdenswaarborg misschien minder interessant en kiest u beter voor meer pensioenopbouw en/of een uitgebreidere waarborg Arbeidsongeschiktheid.

Afhankelijk van uw contract

De kans bestaat dat uw aanvullend pensioenplan deze wijzigingen niet allemaal toelaat. Dit hangt immers af van de voorwaarden van uw contract. Als u vragen hebt, neem dan contact met een verzekeringsmakelaar. Die zal u meer info bezorgen over de exacte mogelijkheden waarover u beschikt.