Mijn gezinssituatie verandert. Waar moet ik aan denken voor lopende levensverzekeringen?

Wie een levensverzekering afsluit, staat er niet altijd bij stil: de levenssituatie van de verzekeringnemer kan in de loop van de jaren veranderen. De verandering in de gezinssituatie kan ook een invloed hebben op de begunstigde(n) van het contract.

Nominatieve of generieke aanduiding van de begunstigde(n)
Zoals we reeds zagen, zijn er verschillende manieren om de begunstigde aan te duiden. De begunstigde kan bij naam genoemd worden. In dit geval zal de samenstelling van het gezin niets veranderen aan de begunstiging. Je moet je alleen de vraag stellen, of de genoemde begunstigde nog begunstigde moet blijven. Maar men kan eveneens opteren voor een generieke aanduiding van de begunstigde. De juiste keuze van een generieke aanduiding kan de zaak vergemakkelijken en er zelfs voor zorgen dat er bij een verandering van de gezinssituatie aan het contract niets aangepast moet worden.  Als men dus als begunstigde "de echtgenote van de verzekeringnemer" vermeldt, dan moet er niets veranderd worden indien de verzekeringnemer scheidt en hertrouwt. Indien hij dan overlijdt, zal zijn tweede echtgenote het kapitaal van de levensverzekering ontvangen. Idem, indien hij als begunstigde "de kinderen van de verzekeringnemer" aanduidt. Zelfs wanneer hij na de ondertekening van het contract nog andere kinderen krijgt, dan zullen deze kinderen ook evenveel krijgen als de kinderen die vóór de ondertekening van het contract geboren waren. Het is echter ten zeerste afgeraden dubbelzinnige formuleringen te gebruiken zoals "de kinderen van de verzekeringnemer, X en Y". Want als hij later nog een kind krijgt, kan dit tot discussies leiden, omdat het derde kind inderdaad niet vermeld is!

Herbekijk je levensverzekeringen als je situatie verandert
De generieke aanduiding van de begunstigde
zal in veel situaties de beste oplossing zijn en moeilijkheden vermijden. Toch is het aangeraden je levensverzekeringscontracten opnieuw te bekijken als je gezinssituatie verandert, beter nog, regelmatig na te gaan of je levensverzekering nog aansluit bij je huidige situatie.  En mocht er iets niet duidelijk zijn, aarzel dan niet te rade te gaan bij een deskundige, je verzekeringsmakelaar of je verzekeringsmaatschappij.
Dit is natuurlijk niet enkel het geval voor levensverzekeringen. Levensverzekeringen zijn slechts een deel van de successieplanning. Indien de gezinssituatie verandert, dan moet de hele successieplanning herbekeken worden, inclusief de levensverzekeringen.

Wie een levensverzekering onderschreven heeft, moet zich dus regelmatig de vraag stellen of de beoogde situatie geen verandering ondergaan heeft.