Mezelf als zelfstandige uitbetalen met een individuele pensioentoezegging

Bent u zelfstandige en werkt u met een vennootschap, dan luidt de steeds weerkerende hamvraag voor uzelf en boekhouder: hoe haal ik op de meest fiscaalvriendelijke manier geld uit mijn vennootschap? Wat als u uzelf een loonsverhoging wil toekennen? U kunt dan uiteraard uw brutoloon verhogen, maar fiscaal zijn er interessantere pistes. Zoals een individuele pensioentoezegging. Wij geven u tekst en uitleg.

De vennootschap betaalt, u krijgt
Bij een individuele pensioentoezegging sluit uw vennootschap een verzekeringscontract af bij een financiële instelling. Met dat contract wordt een aanvullend pensioenkapitaal opgebouwd, waarvan u de begunstigde bent. Eenvoudig gesteld: uw vennootschap betaalt de premies en uzelf krijgt op de eindvervaldag van het contract het bijeengespaarde kapitaal.

Wanneer u dit vergelijkt, dan zult u merken dat er netto veel meer overblijft van een IPT-premie dan van een verhoging van uw brutoloon. Wilt u zelf een andere becijferen? Ga dan naar deze simulator.

Fiscaal aantrekkelijk
Fiscaal is een individuele pensioentoezegging zeer interessant, omdat de vennootschap de gestorte premies integraal kan aftrekken als beroepskost. Wel moet u erop toezien dat de 80%-regel nageleefd wordt. Die stelt dat de som van uw wettelijk en aanvullend pensioen niet hoger mag liggen dan 80% van uw laatste normale brutojaarbezoldiging. Overschrijdt u de 80%-regel, dan komt de fiscale aftrekbaarheid in het gedrang.

Backservice
Eén van de redenen waarom een individuele pensioentoezegging erg in trek is, is de mogelijkheid om een zgn. backservice te doen. Waar gaat het over? Stel,  u start uw loopbaan na uw studies in de privésector als bediende. Na tien jaar lanceert u uw eigen bedrijf en wordt u zelfstandige. Op dat moment onderschrijft u ook een individuele pensioentoezegging. U kunt op dat moment ook premies storten voor de periode waarin u nog geen zelfstandige was. Anders gezegd, door die premies te storten voor het verleden, lijkt het alsof u al die jaren al een individuele pensioentoezegging had. Opgelet, u kunt maximaal tien jaar teruggaan in de tijd.

Zo’n backservice is voor u als zelfstandige een zeer interessante tool om een gedeelte van de winst van uw vennootschap op een fiscaal vriendelijke manier over te hevelen van uw vennootschap naar uw privévermogen. Uiteraard moet u nog wachten tot de eindvervaldag van uw individuele pensioentoezegging om het geld daadwerkelijk in handen te hebben. Maar netto levert dit u veel meer op dan een loonsverhoging.