Mezelf als zelfstandige uitbetalen met een dividend

U wilt uzelf extra loon uitkeren vanuit uw vennootschap. Een (backservice van uw) individuele pensioentoezegging is ideaal, maar die ruimte hebt u al opgevuld. Een verhoging van uw brutoloon is natuurlijk het eenvoudigste, maar dan passeert ook de fiscus langs de kassa. Hebt u al aan een dividend gedacht?

Aandeelhouders
Een dividend is enkel mogelijk voor aandeelhouders. Bent u wel zelfstandig bedrijfsleider, maar geen aandeelhouder van de vennootschap, dan kunt u zichzelf ook geen dividend uitkeren.

Fiscaal
Een dividend is een deel van de belastbare winst van de vennootschap. De vennootschapsbelasting is dus verschuldigd. Daarnaast betaalt u als aandeelhouder roerende voorheffing op het dividend. Die bedraagt 30%, maar kan onder bepaalde voorwaarden voor kleinere ondernemingen verlaagd worden tot 20 en 15%. Ook geldt er een vrijstelling voor de eerste € 640 aan dividenden (inkomsten 2018).

Verlaagd tarief van de vennootschapsbelasting
Onder bepaalde voorwaarden kan uw vennootschap een verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting genieten. Eén van die voorwaarden hiervoor was dat er niet meer dividend uitgekeerd wordt dan 13% van het gestorte kapitaal (bij het begin van het boekjaar). Stort de vennootschap meer dividenden, dan viel het voordeel van het verlaagde tarief weg. Deze voorwaarde is inmiddels geschrapt.