Megatrend Duurzaamheid. Waar gaan we naartoe en wat betekent dit voor u als belegger?

Duurzaamheid is meer dan een modewoord. De klimaatverandering, focus op groene energie, elektrische wagens, recyclage, precisielandbouw ... het zijn allemaal elementen waaraan wereldwijd op economisch vlak meer en meer aandacht besteed worden. In 2 artikels leggen we u uit waarom duurzaamheid steeds belangrijker wordt in onze economie en hoe u daarop kunt inspelen als belegger.

Nu Amerikaans president Trump aangekondigd heeft dat de Verenigde Staten zich zullen terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs, is de aandacht voor duurzaamheid meer dan ooit actueel. De opwarming van de aarde was immers al langer een thema dat bovenaan veel politieke agenda’s stond. Studies hebben voorts aangetoond dat de natuurlijke grondstoffen niet volstaan om onze huidige levensstijl in stand te houden. Ook zorgt de klimaatverandering voor meer stormen, wat dan weer de voedselzekerheid in het gedrang brengt. Kortom, er moet ingegrepen worden …

Paradigmashift

Volgens Evert Van Meeuwen, Senior Investment Officer bij Delta Lloyd Life, hebben we vooral een andere invalshoek nodig. “Veel mensen gaan er nog altijd van uit dat inzetten op duurzaamheid veel geld kost. Soms is dat zo, maar meestal brengt het op lange termijn zelfs geld op. Het gaat vooral over een andere manier van denken. Kijk, in theorie zou je belastingen op arbeid willen vervangen door belastingen op grondstoffen, want werkgelegenheid is immers iets dat we graag hebben terwijl grondstoffen beperkt zijn. Bedrijven worden dan ook meer aangezet om hun producten te ontwerpen zodat ze gemakkelijk herbruikbaar zijn (het cradle-to-cradle principe).”

Less is more

Voorts denkt dat Van Meeuwen dat het principe ‘less is more’ meer dan ooit van kracht is: met minder materiaal en minder kosten wél betere producten maken. Muziek is een goed voorbeeld van deze evolutie “Vergelijk de stereoketens en cassettes in de jaren ’80 met de gsm en spotify. Vandaag recycleren we veel meer producten. Dat is een gegeven waar we op verder moeten bouwen.”

Van bezit naar gebruik

In Livermore (Californië) brandt een gloeilamp al meer dan 100 jaar. Vandaag zijn lampen na enkele jaren kapot. Printers bevatten vandaag vaak chips die ervoor zorgen dat ze niet te lang meegaan … “Het zijn maar enkele voorbeelden van economische situaties waarin duurzaamheid verwaarloosd wordt omdat bedrijven zo veel mogelijk producten moeten verkopen om winsten te maken. Indien we overstappen naar systemen waarbij bedrijven eigenaar blijven voor hun producten, en de consument deze enkel huurt, dan hebben ze er alle belang bij om meer duurzame producten te maken. Philips Lighting gebruikt al jaren een soort van huursysteem. Ook deelsystemen, zoals bv. Airbnb, kunnen bijdragen tot duurzaamheid. Op het vlak van mobiliteit worden er meer en meer projecten gelanceerd waarbij het mogelijk is om auto’s te huren. Dat is een goede zaak, want een auto staat gemiddeld gedurende 95% van de tijd stil.”

Groenere economie

Hernieuwbare energie en/of groenere energiebronnen zijn sinds begin dit jaar zelfs goedkoper dan fossiele brandstoffen. Evert Van Meeuwen: “Op dat vlak is het natuurlijk erg jammer dat de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs willen stappen. Gelukkig lijkt China wel de omslag naar een groenere economie te willen maken.”

What’s in it for you?

Welke kansen biedt dit alles voor u als belegger. Wel, u beschikt over een aantal interessante opties. Die bespreken we in een volgend artikel.

Bronnen: Natural Capitalism 1999, Comprar-tirar-comprar (rtve)


evertvanmeeuwen

Evert Van Meeuwen is de Senior Investment Officer, verantwoordelijk voor het Asset Management binnen Delta Lloyd Life. Hij werkt sinds 2006 als investerings- en financieel analist in o.a. Investment Banking bij BNP Paribas, M&A bij de Europese Commissie en als Obligatie Portfolio Manager in verzekeringen.