Megatrend Duurzaamheid: Hoe kunt u als belegger inspelen op de trend naar meer duurzaamheid?

Duurzaamheid of sustainability wordt steeds belangrijker in de wereldwijde economie. In een vorig artikel legden we u al uit wat duurzaamheid allemaal kan inhouden. Vandaag focussen we op de mogelijkheden die deze trend u biedt als belegger.

Evert Van Meeuwen, Senior Investment Officer bij Delta Lloyd Life, ziet heel wat interessante kansen voor beleggers om in te spelen op de trend naar meer duurzaamheid.

“Eerst en vooral tonen studies aan dat bedrijven die volop inzetten op duurzaam ondernemen zeker niet slechter presteren op de beurs dan andere bedrijven. Meer nog, globaal gezien doen ze het zelfs iets beter. Verder beweren een aantal onderzoekers dat duurzame ondernemingen over het algemeen rendabeler zijn.” Voor het bepalen of bedrijven al dan niet duurzaam werken, wordt vaak verwezen naar de zgn. ESG-criteria: environmental, social and governance.

Hoe kunt u als belegger inzetten op duurzaamheid? Er zijn drie mogelijkheden:

  • U werkt met een zgn. exclusion list: u belegt via een tak 23-verzekering in fondsen die niet beleggen beleggen in bedrijven uit bepaalde sectoren. Denk bijvoorbeeld aan wapenhandel. Globaal zouden op die manier 3% van de ondernemingen buiten uw beleggingskeuzes vallen.
  • U belegt in bedrijven die concrete oplossingen zoeken. Voorbeelden hiervan zijn recyclage-ondernemingen. Deze kunnen een mooi potentieel bieden voor u als belegger. Wel bestaat het risico dat deze bedrijven maximaal profiteren van een bepaalde hype, en daardoor hogere kosten en een hogere volatiliteit met zich meebrengen.
  • U sluit bepaalde ondernemingen uit en maakt vervolgens een rangschikking op inzake duurzaamheid van ondernemingen per sector. Daaruit filtert u de beste 25%, 33%, 50% … Dit biedt het voordeel dat u inzet op bedrijven die vernieuwend zijn, en het goed doen. Zo krijg je de beste bedrijven per sector die hun ecologische footprint beperken. Bovendien blijft uw beleggingsportefeuille mooi gediversifieerd, omdat u in verschillende sectoren investeert.

Evert Van Meeuwen: “De aandacht voor duurzame ondernemingen zal op termijn ongetwijfeld de standaard worden in de beleggerswereld.”

 


evertvanmeeuwen

Evert Van Meeuwen is de Senior Investment Officer, verantwoordelijk voor het Asset Management binnen Delta Lloyd Life. Hij werkt sinds 2006 als investerings- en financieel analist in o.a. Investment Banking bij BNP Paribas, M&A bij de Europese Commissie en als Obligatie Portfolio Manager in verzekeringen.