Megatrend 6: Smart cities en veiligheid

Er worden heel wat initiatieven genomen om tot zgn. smart cities te komen. Het massaal vergaren van data met het oog op bijvoorbeeld efficiënter openbaar vervoer en energiebeheer zal de komende jaren in veel steden wereldwijd voor enorme omwentelingen zorgen. Welke uitdagingen gaan hiermee gepaard en kunt u op deze trend inspelen als belegger?

Overal ter wereld nemen stedelijke en andere overheden initiatieven om de leefbaarheid en levenskwaliteit van burgers in steden te verbeteren. In Japan plant de regering de installatie van slimme energiesystemen voor alle gezinnen. In Eindhoven wordt een project gelanceerd op het vlak van slimme verlichting. In heel wat steden wordt nagedacht over slimmer verkeer, waarbij het openbaar vervoer (zoals bussen) zo efficiënt en snel mogelijk de verschillende stopplaatsen kan bereiken. Dergelijke initiatieven spelen in op de trend van ‘smart cities’, die op zijn beurt nauw aanleunt bij het Internet of Things en Artificial Intelligence.

Het zijn maar enkele voorbeelden van projecten waarbij het uitgangspunt steeds hetzelfde is: op basis van een massale datacaptatie worden structuren en processen blootgelegd en probeert men maatregelen te nemen om de levenskwaliteit te verbeteren, efficiëntie te verhogen, de kosten te drukken ... Dat geldt trouwens ook voor veiligheid, op basis van een diepgaande analyse van de misdaadcijfers. “Het eeuwige aandachtspunt blijft evenwel privacy”, stelt Evert Van Meeuwen, Senior Investment Officer bij Delta Lloyd Life. “Het is een steeds terugkerende afweging die zich opdringt: hoever kan je gaan met het opvragen en verzamelen van data, en wanneer overschrijd je de grens met de persoonlijke levenssfeer van de mensen? De komende jaren kan je er vanop aan dat deze vraag duizenden, zeg maar miljoenen keer gesteld zal worden. Het is aan de overheden om daarop een antwoord te geven. Het belangrijkste criterium daarbij zal zijn: wie doet wat met de data.”

Voor uzelf als belegger biedt de toenemende digitalisering mogelijkheden, onder andere omdat er op de markt veel start-ups verschijnen die zich op nieuwe systemen voor smart cities willen gooien. Evert Van Meeuwen: “Vanzelfsprekend is het niet altijd evident om tussen die explosie aan start-ups de juiste keuze te maken. Daarnaast kan je natuurlijk ook investeren in nieuwe technologieën, bijvoorbeeld via fondsen of tak 23-verzekeringen. Steeds blijft het echter opletten voor een bubbel.”

 


evertvanmeeuwen

Evert Van Meeuwen is de Senior Investment Officer, verantwoordelijk voor het Asset Management binnen Delta Lloyd Life. Hij werkt sinds 2006 als investerings- en financieel analist in o.a. Investment Banking bij BNP Paribas, M&A bij de Europese Commissie en als Obligatie Portfolio Manager in verzekeringen.