Megatrend 5: Robotics, Internet of Things, Artificial Intelligence … what’s new?

De voorbije 10 jaar is de technologische vernieuwing alomtegenwoordig geworden. Smartphones bestaan nog maar een decennium, maar toch kan je er vandaag op communicatievlak quasi alles mee doen: bellen, sms’en, e-mailen, surfen, chatten, muziek beluisteren, video’s bekijken … Welke impact heeft de verregaande en snelle informatisering en digitalisering op onze economie?

De digitalisering uit zich in heel wat fenomenen, zoals robotics, artificial intelligence, Internet of Things, blockchain … Het wordt dan ook wel eens de 4e industriële revolutie genoemd. Het spreekt voor zich dat deze (r)evolutie een grote impact zal hebben op de economie en op de arbeidsmarkt gedurende de komende jaren.

Communicatie en transport

Volgens Evert Van Meeuwen, Senior Investment Manager bij Delta Lloyd Life, zijn communicatie en transport twee goede voorbeelden van processen die al sterk veranderd zijn en de de komende jaren verder ingrijpend zullen wijzigen. “We communiceren vandaag al helemaal anders dan pakweg 20 jaar geleden. Dat heeft gevolgen voor onze manier van leven, werken … Met de nieuwste technologische snufjes zal die aanpassing alleen maar versnellen. Ook op transportvlak verwacht ik me aan iets helemaal anders. Auto’s die zelf rijden, zullen ervoor zorgen dat mensen hun tijd in de auto nuttig zullen kunnen besteden. Vergelijk dat met de tijd die je vandaag verliest in de file en je toch moet blijven opletten. Datzelfde fileprobleem kan volgens mij voor een groot stuk opgelost worden door zelfrijdende auto’s. Zeker als het gecombineerd wordt met meer flexibel werken: thuiswerken, flexibele uren, etc. . Ook denk ik dat auto’s veel meer gehuurd dan gekocht zullen worden. Ik verwacht dan ook een veelvoud aan mogelijke huursystemen in de toekomst, dit zal dan een soort van taxi-systeem zijn van zelfrijdende auto’s. Vanzelfsprekend zal niet alleen de automobielsector, maar ook de transportsector in het algemeen zich hieraan moeten aanpassen.”

Productie en energie

Evert Van Meeuwen meent voorts dat gepersonaliseerde producten in de toekomst de norm zullen worden. “Vandaag al kan je schoenen kopen met je naam op of gepersonaliseerde t-shirts. Ik verwacht dat dit fenomeen nog veel belangrijker zal worden. Dit zal hand in hand gaan met meer lokale productie en minder afval, omdat er nu eenmaal meer op maat geproduceerd zal worden.”

Risico’s

Uiteraard brengt deze vernieuwing ook een aantal risico’s mee. Evert Van Meeuwen: “Cybersecurity is een erg belangrijk gegeven. Bedrijven spenderen hier veel aandacht aan, en met reden. De privacyproblematiek houdt hier nauw verband mee. Verder zal de robotisering een grote invloed hebben op de arbeidsmarkt, en dan vooral op de invulling van jobs. Ik denk dat we naar meer creatieve jobs zullen gaan, interessantere jobs zeg maar. Maar dat maakt dat de overheid en het onderwijs hierop afgestemd zullen moeten zijn. Dat wordt een grote uitdaging voor de komende jaren.

Ook voor u als belegger brengt deze trend kansen mee. Welke dat zijn, leest u in dit artikel.


evertvanmeeuwen

Evert Van Meeuwen is de Senior Investment Officer, verantwoordelijk voor het Asset Management binnen Delta Lloyd Life. Hij werkt sinds 2006 als investerings- en financieel analist in o.a. Investment Banking bij BNP Paribas, M&A bij de Europese Commissie en als Obligatie Portfolio Manager in verzekeringen.