Megatrend 2: Hoe profiteert u als belegger van de stijgende populariteit van online onderwijs?

Online onderwijs zit in de lift. Dat kon u al lezen in onze vorige bijdrage. In dit artikel legt Evert Van Meeuwen, Senior Investment Officer bij Delta Lloyd Life, uit welke impact deze trend heeft op de financiële en beleggingswereld.

“Ik zie niet direct specifieke beleggingsopportuniteiten voortvloeien uit deze trend. Maar dit heeft op lange termijn wel een hele grote impact op de economie: universitair onderwijs zal toegankelijker worden door lagere prijzen (het kost immers bijna niets meer om online 10 of 10.000 studenten te hebben), bovendien zullen de universiteiten echt wel in iets moeten uitblinken om veel studenten aan zich te kunnen binden. Door de steeds sneller veranderende omgeving, is levenslang leren meer en meer een noodzaak: online cursussen kunnen de bedrijven en de werknemers op een goedkope manier in ondersteunen.”

Voorts ziet Evert Van Meeuwen ook een nauw verband met een andere trend, nl. automatisering. “Ik ben ervan overtuigd dat in de toekomst automatisering overal zal plaatsvinden waar dit mogelijk is. Automatisering zal de standaard worden. Vanzelfsprekend zal dit een grote invloed hebben op de arbeidsmarkt. Jobs zullen op een andere manier ingevuld worden en er zullen ook heel wat nieuwe jobs ontstaan, waaronder meer creatieve jobs, terwijl sommige routinematige jobs  zullen verdwijnen. Op dat vlak is er een cruciale rol weggelegd voor het onderwijs. Het zal erop aan komen om die nieuwe jobs op een snelle en goede manier ingevuld te krijgen. Daartoe moet het onderwijs zich aanpassen en jongeren voorbereiden op die nieuwe vaardigheden die nodig zijn om in een snel veranderende omgeving productief te kunnen zijn. Online-cursussen zullen hierbij onmisbaar zijn.”


evertvanmeeuwen

Evert Van Meeuwen is de Senior Investment Officer, verantwoordelijk voor het Asset Management binnen Delta Lloyd Life. Hij werkt sinds 2006 als investerings- en financieel analist in o.a. Investment Banking bij BNP Paribas, M&A bij de Europese Commissie en als Obligatie Portfolio Manager in verzekeringen.