Is meer loon opnemen zinvol?

Bent u zelfstandige en werkt u met een vennootschap, dan is het uiteraard zaak om op en fiscaal optimale manier geld uit uw vennootschap naar uw privézijde over te dragen. Meer loon opnemen, is uiteraard een optie. Maar wat zijn daarvan de voor- en nadelen?

Op het loon dat u zichzelf uitkeert vanuit uw vennootschap, betaalt u personenbelasting. Naarmate u meer loon uitkeert, stijgt ook het belastingtarief. Idem dito voor uw sociale bijdragen. Op basis daarvan zou u kunnen concluderen dat u maar best zo weinig mogelijk loon opneemt, want dat zou toch enkel maar interessant zijn voor de fiscus, niet?

Niet helemaal. Een hoger loon uitkeren biedt u immers ook een aantal belangrijke voordelen. We zetten ze voor u op een rijtje.

  • Eerst en vooral is er een belastingvrij bedrag dat u zichzelf mag uitkeren, zonder dat u daarop personenbelasting betaalt. Dat noemen we het belastingvrij minimum. Voor het aanslagjaar 2016 bedraagt dit € 090. Dat bedrag kan verhoogd worden in functie van het aantal kinderen dat u ten laste heeft.
  • Een hoger loon zorgt ook voor een hoger wettelijk pensioen.
  • Een hoger loon betekent ook dat de ruimte die u hebt binnen de 80%-regel voor de opbouw van een aanvullend pensioenkapitaal vergroot. Vooral met de zgn. backservice van een Individuele Pensioentoezegging (IPT) is dit fiscaal een absolute meerwaarde. Ook is het belangrijk om uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen  (VAPZ ) te herbekijken als u uw loon verhoogt. Dankzij een VAPZ betaalt u immers minder belastingen en minder sociale bijdragen.
  • Bepaalde verzekeringswaarborgen hangen samen met uw loon. Denk bijvoorbeeld aan uw polis Gewaarborgd Inkomen. Als u zich een hoger loon uitkeert, dan kunt u ook een hogere rente verzekeren voor het geval u arbeidsongeschikt wordt.