Mag u bijverdienen als u met brug- of vervroegd pensioen gaat?

Wie met brugpensioen is, alias een werkloze met bedrijfstoeslag (SWT), kan sinds 2015 geen nevenactiviteit meer aanvatten tijdens zijn werkloosheid, tenzij:

  • wanneer u niet bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering:
    • als u bent ontslagen vóór 01.01.2015;
    • indien u weliswaar na 31.12.2014 bent ontslagen, maar de SWT-voorwaarden hebt "vastgeklikt" op basis van de regeling vóór 2015 (enkel voor de regelingen "58 jaar met lange carrière" en "60 jaar");
  • wanneer u wel bent ontslagen in het kader van een erkenning van uw bedrijf als zijnde in moeilijkheden of herstructurering: indien de begindatum van de periode van erkenning is gelegen vóór 09.10.2014.
  • wanneer u deze activiteit uitoefent in het kader van het voordeel “Springplank naar zelfstandige”.

Vervroegd pensioen

Bent u 65 jaar en met wettelijk pensioen, dan mag u onbeperkt bijverdienen. Hetzelfde geldt als u een loopbaan van minstens 45 jaar achter de rug hebt.

Bent u jonger dan 65 jaar en met wettelijk pensioen, dan mag u als werknemer € 23.170,00 bijverdienen en als zelfstandige € 18.536. Ben je gehuwd met een partner die een gezinspensioen geniet, dan zijn de toegelaten bedragen respectievelijk € 28.184 voor werknemers en € 22.547 voor zelfstandigen.

Als de grenzen overschreden worden, dan wordt het pensioen gedurende het jaar van de overschrijding verminderd of geschorst. De vermindering of de schorsing van het pensioen hangt af van het percentage van de overschrijding.
De gepensioneerde overschrijdt het grensbedrag:

  • met minder dan 100%: het pensioen wordt met een evenredig percentage verlaagd;
  • met meer dan 100%: het pensioen wordt geschorst voor het volledige kalenderjaar en moet het daaropvolgende jaar helemaal terugbetaald worden.

Op de website van de Federale Pensioendienst vindt u verdere informatie.