Mag u als werkgever een langdurig zieke werknemer ontslaan?

Als (één van) uw werknemers langdurig out is, moet u als werkgever wellicht het werk reorganiseren. Kunt u echter ook afscheid nemen van langdurig arbeidsongeschikte werknemers?

Tot en met 2013 kon een werkgever een werknemer ontslaan na zes maanden afwezigheid wegens ziekte. Dit is vandaag niet meer toegelaten. U mag de ziekte van de werknemer dus zeker niet inroepen als grond om hem of haar te ontslaan. Als er andere redenen zijn, bijvoorbeeld te weinig werk, dan kan een ontslag natuurlijk wel.

Als u het contract van een zieke werknemer toch wil beëindigen, dan moet u een verbrekingsvergoeding betalen. Ook is het mogelijk dat de werknemer, wanneer hij er terug bovenop is, een opzegtermijn uitdoet.