Maak een ondernemingsplan

De gepensioneerde werknemer of ambtenaar die als zelfstandige wenst te starten, moet dit op een overlegde manier doen. Hij moet goed de voor- en de nadelen overwegen en de risico's evalueren. Het is natuurlijk niet de bedoeling zijn fortuin... of zijn gezondheid te riskeren. Daarom is het wijs de nodige raad in te winnen. Gelukkig zijn er personen en instellingen die u kunnen helpen. Het belang en de omvang van zulk ondernemingsplan hangen natuurlijk af van het type activiteit die u wenst op te starten. Het is waarschijnlijk niet de bedoeling te groots te zien en te hoog te mikken. Inderdaad, was dat uw bedoeling, dan had u waarschijnlijk niet tot uw pensioen gewacht om ermee te beginnen!

 1. Wat wil ik bereiken?
De eerste vraag heeft natuurlijk betrekking tot de activiteit. Denk goed na wat u wenst te bereiken.

  • Wat is het doel van de activiteit: (veel) geld verdienen of u op een aangename manier bezighouden?
  • Bent u bereid (financiële) risico's te nemen of niet?
  • Kunt u het (fysisch) nog aan?
  • Hebt u de competenties?
  • Wat is uw juiste motivering?
  • Hoeveel tijd wenst u eraan te besteden?

Het antwoord op al deze vragen zal u reeds in de juiste richting wijzen.

 2. Is mijn zaak haalbaar?
Er zijn natuurlijk mensen die hierover meer afweten dan u. U kunt zich dus gemakkelijk laten begeleiden. Aarzel niet om advies te vragen. Als zelfstandige zult u toch best aansluiten bij een vereniging voor de verdediging van de rechten van de zelfstandigen (Unizo, NSZ,...) of te rade gaan, bijv. bij Agentschap Ondernemen.

 3. Moet ik een financieel plan opstellen?
Ja, maar alles hangt af van uw activiteit. Voor sommige activiteiten met heel weinig investering is dit bijna verwaarloosbaar. Voor andere activiteiten is dit heel belangrijk. In elk geval staat één punt als een paal boven water: zoek en vind een goede boekhouder, iemand die tijd maakt om uw vragen te beantwoorden. Begin er niet aan als deze voorwaarde niet vervuld is.

 4. Bestudeer de markt, uw markt.
De markt, dat zijn uw toekomstige klanten. Geen enkel ondernemingsplan is volledig zonder een degelijk marktonderzoek. Dit onderzoek zal u zeggen welke kansen u maakt, welke risico's u kunt nemen (of niet!), wat u kunt verwachten, enz.

 5. Heb ik kapitaal nodig?
Dit is natuurlijk rechtstreeks in verband te brengen met punt 3 hierboven. Ga ik mijn activiteit financieren met mijn spaarcenten, of moet ik een lening aanvragen? En als ik een lening aan de bank vraag, zal ik die ook krijgen? Hangt dit af van mijn leeftijd? Van mijn gezondheid? Hierover moet u natuurlijk zekerheid hebben vóór u begint.

 6. Doe ik dit alleen of met iemand anders?
Dit hangt natuurlijk ook af van het type activiteit. Wenst u dit alleen te doen, of hebt u een ploeg nodig? En zo ja, wie zijn de leden van die ploeg? Moet u rekruteren? Kunt u op hen rekenen? Voor hoe lang? Wat zijn hun bekwaamheden?

 7. Heb ik bepaalde vergunningen nodig?
Dit hangt volledig af van uw type activiteit. Wat dit betreft is er geen verschil met een andere zelfstandige. Bovenvermelde verenigingen of de overheid kunnen u meer informatie geven.