Loon uitkeren als zelfstandige in bijberoep

U bent loontrekkende of ambtenaar, maar hebt ook een zelfstandige activiteit in bijberoep. Hoe kunt u op de meest voordelige manier geld uit uw activiteit in bijberoep halen? Of zijn er andere manieren om uzelf te vergoeden?

Loon
Als u zichzelf een extra loon uitkeert, dan wordt dit in de personenbelasting bij uw inkomen uit uw hoofdberoep geteld. Niet ideaal dus, omdat u op die manier al snel in de hoogste belastingschijven terechtkomt. Werkt u via een eenmanszaak, dan hebt u geen keuze en gebeurt dit automatisch. Hebt u een vennootschap, dan kiest u zelf hoeveel loon u uit die vennootschap haalt voor uzelf.

Dividend
U kunt uiteraard het inkomen van uw vennootschap onaangeroerd laten. Wilt u dan later toch een deel van de winst overhevelen naar uw privézijde, dan kunt u hiervoor een dividend uitkeren. Hou er wel rekening mee dat u op uw dividend, na toepassing van de vennootschapsbelasting, 25% roerende voorheffing betaalt. Onder bepaalde voorwaarden kan het dividend vanaf het derde boekjaar dalen naar 15%. Dit is het geval bij kmo’s waarin de aandeelhouders na 1 juli 2013 vers geld gestopt hebben. Hierbij gelden evenwel nog een aantal andere voorwaarden (oa. volstorting).

Extralegale voordelen
Oefent u uw bijberoep uit vanuit een eenmanszaak, dan kunt u de kosten voor het professionele gebruik van bijvoorbeeld een laptop of gsm inbrengen in uw aangifte.

Werkt u met een vennootschap, dan kunt u de aankoop en andere kosten voor bijvoorbeeld een smartphone, laptop, tablet … door die vennootschap laten betalen. Gebruikt u deze toestellen ook privé, dan wordt u belast op een zgn. voordeel van alle aard.

Wat de btw betreft, kunt u deze gedeeltelijk recupereren. Forfaitair wordt dit bepaald op 75% voor uw laptop en smartphone.