Liquidatiebonus: what’s up?

De regering-Di Rupo verhoogde de roerende voorheffing bij liquidaties van vennootschappen van 10 tot 25%. De regering-Michel  voorziet alvast een achterpoortje, waarlangs ondernemers toch het tarief van 10% kunnen genieten.

Ondernemers die hun vennootschap vereffenen of liquideren, betalen sinds 1 oktober 2014 een verhoogde roerende voorheffing van 25%. Deze maatregel kwam er door de vorige regering-Di Rupo.

Met de regering-Michel wordt het geweer van schouder veranderd. Het tarief van 25% wordt weliswaar niet afgeschaft, maar kmo’s kunnen onder bepaalde voorwaarden toch het vroegere tarief van 10% genieten. Daartoe moeten ze een deel van de belaste winst parkeren op een afzonderlijke rekening. Op die winst wordt dan meteen een belasting van 10% geheven. Wordt de vennootschap later geliquideerd, dan krijgen de aandeelhouders dit deel belastingvrij uitgekeerd.