Levert een schuldsaldoverzekering voor uw tweede verblijf u een fiscaal voordeel op?

Dat u voor uw enige en eigen woning via de Vlaamse woonbonus een fiscaal voordeel kunt genieten, is bekend. Maar wist u ook dat een tweede woning u ook belastingvoordeel kan opleveren? En zo ook de schuldsaldoverzekering daarvoor.

Voor leningen die afgesloten werden vanaf 1 januari 2016 geldt er in het Vlaamse Gewest een ‘geïntegreerde woonbonus’. Dat wil zeggen dat u niet enkel een woonbonus krijgt voor uw ‘enige’ woning, maar ook voor een tweede, derde, ... woning. De voorwaarde van de ‘enige en eigen’ woning is dus weggevallen. Meer info hierover vindt u op de website van de Vlaamse Gewest.

Hebt u voor uw tweede woning een lening afgesloten vóór 2016? Dan valt uw tweede woning onder het stelsel van het langetermijnsparen, en dat wordt op federaal niveau geregeld. Daarbij geniet u 30% belastingvoordeel op de kapitaalaflossingen van uw lening en de premies van uw schuldsaldoverzekering. Toch wordt dit beperkt tot een maximum van € 2.260 per persoon. A rato van 30% kan dit u dus een fiscaal voordeel bieden van € 678. Bovendien kunt u voor uw tweede woning, als u deze zou verhuren, ook de intresten aftrekken van uw onroerend inkomen.

Maar … Er is wel een keerzijde. U beschikt over één fiscale korf van € 2.280. Als die opgevuld is, bijvoorbeeld door de woonbonus, dan levert de aftrek van de kapitaalaflossingen voor uw tweede woning u geen fiscaal voordeel op. U kunt wel nog de intresten van uw onroerend inkomen (uit de verhuur) aftrekken.

Concreet zal een tweede woning u dus vooral een fiscaal voordeel bieden als uw eerste woning volledig afbetaald is.