Levert een schuldsaldoverzekering u een fiscaal voordeel op in Vlaanderen?

Een schuldsaldoverzekering kan u een fiscale bonus opleveren in Vlaanderen, maar dat is niet altijd het geval. We zetten een en ander voor u op een rijtje.

Voorwaarden

Opdat uw schuldsaldoverzekering u een fiscaal voordeel kan bieden in het kader van de geïntegreerde woonbonus, moeten volgende voorwaarden vervuld zijn:

  • Het gaat om een individuele levensverzekering, die dient voor het wedersamenstellen of waarborgen van een hypothecaire lening die afgesloten is vanaf 2016.
  • U moet de polis afsluiten bij een instelling in de Europese Economische Ruimte (EER).
  • U moet de verzekering onderschrijven vóór de leeftijd van 65 jaar.
  • U moet de verzekering op uw eigen hoofd afsluiten.
  • De begunstigde moet de persoon (of de personen) zijn die de volle eigendom of het vruchtgebruik van de woning verwerft.
  • Voorziet de polis ook in een kapitaal bij leven, dan moet deze een duur hebben van minstens 10 jaar. De begunstigde moet dan de verzekeringnemer zelf zijn en het pensioenkapitaal mag niet uitgekeerd worden vóór de leeftijd van 65 jaar.

De geïntegreerde woonbonus is van toepassing op overeenkomsten vanaf 1 januari 2016. Als u voordien een lening afsloot, dan blijft alles bij het oude.

Fiscale ruimte?

Is aan deze voorwaarden voldaan, dan moet er nog ruimte zijn in uw fiscale korf. Die korf zorgt ervoor dat de kapitaals- en intrestaflossingen van uw lening aftrekbaar zijn. Is uw maximum daarmee al bereikt, dan leveren de premies voor uw schuldsaldoverzekering geen fiscaal voordeel meer op.

Voor het jaar 2018 (aanslagjaar of belastingaangifte in 2019) bedraagt het plafond van de korf € 1.520. Dat plafond kan verhoogd worden als u leent voor uw 'enige' woning gedurende de eerste 10 jaar van deze lening (+ € 760) en als u minstens drie kinderen hebt (+ € 80). Dezelfde bedragen zijn geldig voor de aangifte van dit jaar.

Hoeveel belastingvoordeel?

Is er nog ruimte in uw fiscale korf, dan leveren de premies van uw schuldsaldoverzekering u een fiscaal voordeel op a ratio van 40%.

Niet verplicht

U bent trouwens niet verplicht om uw schuldsaldoverzekering in uw aangifte op te nemen. Als u zeker bent dat uw fiscale ruimte al helemaal benut is door de kapitaals- en intrestaflossingen van uw lening, dan doet u er goed aan om uw polis niet in uw aangifte op te nemen. In dat geval wordt het uitgekeerde kapitaal ook niet belast … Die belasting gebeurt aan de hand van de zgn. ‘fictieve rente’.