Langdurig ziek! Welke invloed op je pensioen?

Je valt ziek, ja, je blijft zelfs lang ziek. Welke invloed heeft dit op je pensioen?

Invloed op je wettelijk pensioen

Langdurig ziek worden is natuurlijk op zich al een beproeving. Voor één ding hoef je je in dat geval echter geen zorgen te maken: je pensioen. Inderdaad, periodes van langdurige arbeidsongeschiktheid (d.i. de overkoepelende term voor het niet meer kunnen werken door ziekte of door een (arbeids)ongeval) worden voor het pensioen automatisch en gratis - d.w.z. je moet er, in tegenstelling tot de gelijkstelling van bepaalde andere periodes, niet voor betalen - gelijkgesteld met gewerkte periodes.

Bij de berekening van het pensioen gaat men er voor deze ziekteperiodes van uit dat het laatste effectief uitbetaalde brutoloon tijdens de afwezigheid gewoon verder wordt uitbetaald: dat loon heet het normaal fictief loon. Het gaat hier wel om een begrensd brutoloon. Deze gelijkstelling geldt als je minstens 66% arbeidsongeschikt bent. Let op: voor de zelfstandigen moet de arbeidsongeschiktheid door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds erkend worden.

Het kan gebeuren dat je na een tijd weer aan de slag kunt, maar slechts gedeeltelijk. Dan kun je met akkoord van het ziekenfonds halftijds werken. Ook in dat geval wordt de periode waarin je halftijds het werk hervat hebt, voor je pensioen gelijkgesteld. Je pensioen wordt voor deze periode eveneens berekend op basis van je laatste effectief uitbetaalde, voltijdse brutoloon.

Invloed op je aanvullend pensioen

Welke invloed zal deze periode van arbeidsongeschiktheid hebben op je aanvullend pensioen? Wel, dat hangt af van het pensioenreglement van je werkgever.

Het pensioenreglement kan voorzien dat de werkgever de betaling van de premies mag onderbreken. Het is ook mogelijk dat het reglement voorziet dat de premies worden doorbetaald. De periode gedurende dewelke de werkgever de premies verder betaalt, is echter beperkt tot 12 maanden, vanaf de maand dat er geen gewaarborgd loon meer is.

Zelfstandige bedrijfsleiders van een vennootschap die een maandelijkse bezoldiging ontvangen en voor wie de premie van de Individuele Pensioentoezegging (IPT) door de vennootschap betaald wordt, kunnen een waarborg Premievrijstelling onderschrijven als aanvullende dekking. Hierdoor zal de verzekeraar zelf de premies voor je IPT verder betalen, als je arbeidsongeschikt wordt. Op die manier bouw je ook in geval van arbeidsongeschiktheid verder een pensioenkapitaal op en blijft eventueel je overlijdensdekking intact.