Kunt u uw woning als zelfstandige beschermen tegen schuldeisers?

Jazeker! Sinds enkele jaren is het perfect mogelijk om uw hoofdverblijfplaats af te schermen van potentiële schuldeisers. Gaat uw zaak failliet, dan blijft uw woning gevrijwaard van de schuldeisers. We zetten de precieze modaliteiten voor u op een rijtje.

Zowel zelfstandigen in hoofdberoep als zelfstandigen in bijberoep kunnen deze bescherming krijgen. Gebruikt u uw woning enkel en alleen privé, dan is er geen probleem. Als u uw woning deels privé en deels voor uw zelfstandige activiteit gebruikt, dan is de exacte verdeling van belang.

  • Als u minder dan 30% van de totale oppervlakte van de woning gebruikt voor uw zelfstandige activiteit, dan valt uw volledige woning onder de bescherming tegen schuldeisers.
  • Gebruikt u meer dan 30% van uw woning voor uw beroepsactiviteit, dan wordt enkel het privégedeelte beschermd.

Wat moet u precies doen om beschermd te zijn? U dient langs te gaan bij de notaris om een verklaring af te leggen. Bij de verklaring wordt ook een gedetailleerde beschrijving van de woning gevoegd. Hierop kunt u perfect aangeven welke delen van de woning u gebruikt voor uw beroep en welke privé.

Opgelet, enkel de schulden die u opbouwt na uw notarisbezoek vallen onder de regeling. Voor schulden die  al bestonden vooraleer u bij de notaris een verklaring aflegde, geniet u de bescherming niet.