Kunt u een IPT afsluiten voor een key-medewerker?

Hebt u binnen uw bedrijf één of meerdere key-medewerkers die u graag sterker aan uw onderneming zou binden? Denk dan aan een individuele pensioentoezegging (IPT). Dit is niet enkel weggelegd voor zelfstandigen met een vennootschap, maar kan ook onderschreven worden voor uw belangrijkste medewerker(s).

U kunt zo’n individuele pensioentoezegging (IPT) beschouwen als een aanvullend pensioenplan voor één werknemer. Daarbij hebt u de keuze tussen een polis met een gewaarborgd rendement, eventueel aangevuld met een winstdeelname (tak 21) of een plan waarbij het rendement afhangt van één of meerdere onderliggende fondsen (tak 23). Ook een combinatie van beide is mogelijk. Gelet op de lage rentestanden is een tak 23-oplossing zeker te overwegen. De medewerker krijgt immers uitzicht op een potentieel hoger rendement.

Voor wie?

Handig is dat u zelf kunt kiezen voor wie u dit pensioenplan afsluit. U bent niet verplicht om dit voor al uw personeelsleden te doen. Wel mag u pas een IPT voor één werknemer afsluiten als alle werknemers binnen uw bedrijf sowieso al een collectief pensioenplan genieten (via een sectorregeling of via een groepsverzekering in uw bedrijf).

Wat zijn de belangrijkste voordelen?

  • Uw werknemer bouwt een mooi aanvullend pensioen op.
  • Uw bedrijf kan de premies aftrekken als beroepskost, op voorwaarde dat de 80%-regel nageleefd wordt.
  • Het is mogelijk om aanvullende waarborgen in de polis op te nemen, zoals een dekking Overlijden of Arbeidsongeschiktheid.
  • Uw werknemer kan zijn IPT inzetten in het kader van de financiering van een vastgoedproject.
  • U bindt uw key-medewerker sterker aan uw bedrijf.

Voorwaarden

Een aantal bijkomende regels zijn van toepassing:

  • De maximumpremie voor 2017 bedraagt € 2.350.
  • De IPT mag enkel occasioneel en niet-stelselmatig toegekend worden.
  • U mag geen IPT toekennen tijdens de laatste 36 maanden voor de (brug)pensionering.
  • U moet ook een basisplan hebben (groepsverzekering voor alle werknemers in uw bedrijf)