Kinderbijslag wordt het ‘groeipakket’ in 2019

Ouders genieten een tegemoetkoming voor hun kinderen in de vorm van kinderbijslag. Voor toekomstige ouders in Vlaanderen treedt er vanaf 1 januari 2019 echter een nieuwe regeling voor de kinderbijslag in werking. Zo voert de Vlaamse Overheid het ‘groeipakket’ in voor elk kind. Wij gidsen u doorheen alle nieuwtjes.

Vanaf wanneer?

Voor kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2019 blijven de huidige regels gelden aangevuld met de participatietoeslag. Kinderen die geboren zijn vanaf 1 januari 2019 vallen wel onder het nieuwe zogenaamde ‘groeipakket’. “In de praktijk moet dit nieuwe systeem vooral voor een rechtvaardige, eenvoudige, efficiënte en sociale verdeling zorgen”, aldus Vlaams minister-president Geert Bourgeois.

Startbedrag en basisbedrag

Als uw kind geboren is in 2019 of u adopteert een kind in 2019 dan krijgt u een eenmalig startbedrag van 1.100 euro. Daar komt een maandelijks basisbedrag van 160 euro bovenop. Dit is een vast bedrag dat aan elk kind wordt gegeven. Met deze regeling wil de Vlaamse Overheid het signaal geven dat elk kind hetzelfde is.

Sociale toeslagen

Voor gezinnen met een jaarlijks inkomen dat lager ligt dan 29.000 euro wordt er 50 euro toeslag gerekend per kind. Vanaf het derde kind wordt dit opgetrokken naar 80 euro per kind. Als het jaarlijks inkomen van uw gezin tussen 29.000 euro en 60.000 euro ligt, dan ontvangt u 60 euro toeslag per kind op voorwaarde dat u 3 kinderen hebt. De zorgtoeslagen voor kinderen met een beperking blijven dan weer behouden en worden uitgebreid tot wezen, half-wezen en pleegkinderen.

Participatietoeslag

Om nog extra in te zetten op de ontwikkeling van kinderen geeft de Vlaamse Overheid participatietoeslagen. In essentie houdt het in dat u beloond wordt als u uw kind(eren) naar de kinderopvang brengt of inschrijft in een school.

Participatietoeslag kinderopvang:

  • Als u uw kind naar een kinderopvang stuurt die niet gerelateerd is aan uw inkomsten.

Participatietoeslag onderwijs voor elk kind:

  • 0-2 jaar: 20 euro per jaar
  • 3 jaar: 150 euro per jaar
  • 4 jaar: 150 euro per jaar
  • 5-11 jaar: 35 euro per jaar
  • 12-17 jaar: 50 euro per jaar
  • Vanaf 18 jaar: 60 euro per jaar

Bijkomend voorziet de Vlaamse Overheid een extra bijslag voor de zwaksten uit de maatschappij en worden ook de studiebeurzen onder de toeslagpijler gebracht.

Bronnen: vlaanderen.be, deredactie.be