Kies de ondernemingsvorm

In het vorig artikel toonden we het belang van het opstellen van een degelijk ondernemingsplan. We benadrukten dat het waarschijnlijk niet heel wijs is te groots te willen zien, zeker in een eerste stadium. De gepensioneerde ambtenaar of bediende die als zelfstandige wenst te starten, moet natuurlijk voorzichtig zijn. Het businessplan moet voorzien welke ondernemingsvormen mogelijk of wenselijk zijn.

 1. Eerste vraag: natuurlijke persoon of rechtspersoon?
Dit is natuurlijk de eerste vraag die u zich moet stellen. Natuurlijke persoon of rechtspersoon?

Een rechtspersoon is "een juridische constructie waardoor een abstracte entiteit of organisatie kan optreden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon met rechten en plichten". 

Alvorens na te gaan welke vennootschapsvorm de beste is, moet u nagaan of dit wel nodig is.

 2. Een eenmanszaak...
Veel activiteiten kunnen bedreven worden als zelfstandige natuurlijke persoon.

Voordelen

 • Dit is het gemakkelijkst en vraagt een minimum aan administratie en investering. Het oprichten van een eenmanszaak is eenvoudig en goedkoop, er is geen minimumkapitaal nodig.
 • Er zijn weinig boekhoudkundige verplichtingen.
 • Daarenboven heeft één persoon de beslissingsmacht en geniet die persoon van de winst.
 • Eenmanszaken moeten zich ook niet inschrijven in het rechtspersonenregister (RPR) en hebben dus ook geen RPR-nummer.

Nadelen

 • Daartegenover staat dat deze natuurlijke persoon als eigenaar met zijn hele vermogen aansprakelijk is voor alle verplichtingen van zijn bedrijf: er is geen onderscheid tussen de privébezittingen en het vermogen van de zaak.
 • Het faillissement van de zaak brengt ook het faillissement van de persoon met zich mee.
 • Denk er ook aan dat de personenbelasting hogere tarieven kent dan de vennootschapsbelasting.
 • En er is ook maar één persoon die voor de financiering kan zorgen. Uzelf.

 3. Of een vennootschap?

Voordelen

 • In het geval van de oprichting van een vennootschap is er, voor bepaalde vennootschapsvormen, een beperkte financiële aansprakelijkheid.
 • De vennootschapsbelasting ligt lager dan de personenbelasting.
 • De financiële middelen kunnen worden samengebracht door verschillende personen.

Nadelen

 • De oprichting van een vennootschap kost dan weer meer geld, sommige vormen vereisen een minimumkapitaal en een financieel plan.
 • De vennootschap moet een aparte boekhouding hebben.
 • De beslissingsmacht en de winst worden verdeeld als er meerdere personen de vennootschap beheren.

 4. Welk type vennootschap?
Hier zijn talrijke types mogelijk.

 • Dit gaat van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba) tot de naamloze vennootschap (nv), over de coöperatieve vennootschap (cv), de vennootschap onder firma (vof) en nog veel meer.
 • Elk type vennootschap heeft eigen kenmerken en verantwoordelijkheden en een verschillend startkapitaal (minstens 61.500 euro voor een nv!). Best is hiervoor advies te vragen bij een deskundige, zoals een notaris, een jurist of een fiscalist.

Eenmaal u de ondernemingsvorm gekozen hebt, kunt u overgaan tot de oprichting van de vennootschap.