Kan onroerend goed uw inkomsten als zelfstandige optimaliseren?

Als u eigenaar of vruchtgebruiker bent van een onroerend goed, en gebruikt u dat pand voor uw beroepsactiviteit, dan kunt u aan uw vennootschap huur vragen hiervoor. Een belangrijk voordeel is dat deze huurinkomsten beschouwd worden als een roerend inkomen, en dus voordeliger belast worden dan beroepsinkomsten. Maar er zit een addertje onder het gras

Zelfstandigen die met een vennootschap werken, willen uiteraard op een fiscaal vriendelijke manier geld uit hun vennootschap halen. Een mogelijke manier om dat te doen is een pand waarvan u als zelfstandige eigenaar bent, bijvoorbeeld uw woning, (gedeeltelijk) te verhuren aan uw vennootschap. Omdat de fiscale administratie wil vermijden dat zelfstandigen zich voortaan hoofdzakelijk zouden laten betalen met huurgelden uit hun vennootschap in plaats van loon, werd er een beperking op gekleefd. Zo mag u maximaal 5/3 van het gerevaloriseerd kadastraal inkomen van het pand als huur aanrekenen. Die revalorisatiecoëfficiënt bedraagt 4,23 voor het aanslagjaar 2015.

We illustreren dit met een voorbeeld.

U verhuurt 100% van een pand aan uw vennootschap met een kadastraal inkomen van € 2.500. De maximale huur die u op jaarbasis mag vragen, bedraagt:

5/3 x 2.500 x 4,23 (cijfer aanslagjaar 2015) = € 17.625

Zo lang u beneden deze drempel blijft, is er geen probleem. Vraagt u evenwel een hogere huur, dan wordt het gedeelte dat boven dit plafond ligt geherkwalificeerd als loon.