Kan ik zonder diploma bedrijfsbeheer zelfstandige worden?

bbm_gettyimages-589705277.jpg

Zelfstandige worden heeft natuurlijk zijn nadelen. We geven het graag toe, het heeft ook voordelen. Al was het maar omdat men zijn eigen baas is. Daarom spreekt dit statuut veel mensen aan, zowel aan het einde van de studies als op een ander moment in de beroepscarrière. Ook kiezen veel mensen deze optie om uit de werkloosheid te geraken. De vraag is nu: mag eenieder zo maar zelfstandige worden?

Vlaanderen

In het Vlaams gewest is sinds 1 september 2018 een attest bedrijfsbeheer niet langer nodig bij het starten als zelfstandige. Dus ja, iedereen kan zelfstandige worden.

Brussel of Wallonië

Voor de andere twee gewesten verandert er (voorlopig) niets. Wie start in Brussel of Wallonië moet bij de opstart de nodige kennis bedrijfsbeheer te bewijzen. Drie mogelijkheden: 

Een diploma

Wie als zelfstandige start (in hoofd- of bijberoep), moet een ondernemingsnummer aanvragen. Dit nummer is onontbeerlijk om een zelfstandige activiteit uit te oefenen. Daarom wordt dit nummer pas toegekend na het voorleggen van een diploma of een ander document. De vraag is nu: welk diploma? Een diploma hoger onderwijs is altijd voldoende. Een diploma hoger secundair onderwijs of hoger secundair beroepsonderwijs volstaat op twee voorwaarden. Het moet dateren van voor 30 september 2000 en het moet een diploma zijn uit de afdeling handel, boekhouding, verkoop of kantoor. Ook gelijkwaardige buitenlandse diploma's volstaan. Bij twijfel kunt u dit nagaan bij het ondernemingsloket dat u gekozen hebt of in de diplodatabank.

Praktijkervaring

Veel mensen zonder een vereist diploma hebben echter door de praktijk - bij voorbeeld als werknemer - voldoende ervaring opgedaan om perfect als zelfstandige te kunnen starten. Wie deze ervaring met documenten kan bewijzen (bijvoorbeeld een attest van de werkgever, een arbeidscontract, enz.), zal ook zijn ondernemingsnummer krijgen. Let op, het is wel het ondernemingsloket dat hierover beslist.

Een examen basiskennis bedrijfsbeheer

Wie het vereiste diploma niet heeft en wie geen (voldoende) praktijkervaring kan voorleggen, kan echter een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie van de hierboven vermelde FOD. De website van deze FOD vermeldt het programma en je vindt er ook een inschrijvingsformulier. Wie de zelfstudie te moeilijk vindt, kan deze opleiding ook volgen bij een centrum voor volwassenenonderwijs, dat de cursussen geeft en ook de kennis toetst.
Wie het vereiste diploma dus niet heeft, hoeft zich geen zorgen te maken. Er zijn ook andere manieren om als zelfstandige te kunnen starten.