Kan ik zelfstandige in bijberoep worden tijdens mijn werkloosheid?

De werkloosheid treft veel mensen, soms op een onverwachte manier. De werkloosheidsuitkeringen liggen niet bijzonder hoog, daarom zullen veel mensen zich afvragen of het niet mogelijk is om als werkloze iets meer te verdienen door zelfstandige te worden in bijberoep. Maar hoe kan men een "bijberoep" uitoefenen wanneer men geen "hoofdberoep" heeft? De vraag luidt dus: "Kan ik zelfstandige worden in bijberoep als ik werkloos ben?"

Zelfstandige in bijberoep worden? Neen!
Het antwoord op deze vraag is duidelijk negatief. Neen, wie werkloos is, mag geen zelfstandige in bijberoep worden. Het is wel toegelaten een bijberoep (als zelfstandige of in loondienst) uit te oefenen gedurende de werkloosheid, maar deze activiteit is gereglementeerd en aan strenge voorwaarden onderworpen. De eerste en voornaamste van deze voorwaarden is: je moet het bijberoep reeds uitgeoefend hebben gedurende ten minste drie maanden tijdens je tewerkstelling als werknemer, dus vóór je werkloosheid.
Indien een zelfstandige zijn activiteit in hoofdberoep stopzet, en deze activiteit toch wenst verder te zetten in bijberoep, ligt de situatie anders. In dat geval wordt de voorwaarde onderzocht op het ogenblik van het begin van de activiteit in hoofdberoep. Er is ook een uitzondering voor de werkloze van 50 jaar of meer met een vrijstelling "oudere werkloze". De uitbetalingsinstelling of het werkloosheidsbureau zal hierover meer uitleg kunnen geven.

Zelfstandige in bijberoep zijn? Ja! Maar...
Wie dus zelfstandige in bijberoep was vóór de werkloosheid, mag hiermee verder doen en toch uitkeringen genieten. Opgelet: er zijn nog 3 andere voorwaarden. Het is zeer belangrijk dat je deze voorwaarden juist vervult, anders riskeer je de uitkeringen te moeten terugbetalen, van het recht op uitkeringen te worden uitgesloten en zelfs vervolgd te worden voor een strafrechtrank! Deze voorwaarden zijn de volgende:

  • Op het ogenblik van de aanvraag van de werkloosheidsuitkeringen moet je je bijberoep aangeven.
  • De activiteit als zelfstandige in bijberoep mag niet uitgeoefend worden tussen 7 en 18 uur tijdens de week.
  • Activiteiten die normaal gezien slechts na 18 uur uitgeoefend worden (zoals bijv. nachtwaker), zijn ook verboden, evenals bepaalde activiteiten in de bouwsector, de horeca, de verzekeringen, enz.. Het is zeer belangrijk dat je je activiteit aangeeft et dat je dit nagaat met de uitbetalingsinstelling en het werkloosheidsbureau.

Beantwoord je aan deze vier voorwaarden, dan mag je je activiteit als zelfstandige in bijberoep verderzetten. Opgelet, ook in deze situatie ben je niet 100 % zeker, omdat het recht op uitkeringen ontzegd kan worden door het werkloosheidsbureau, indien je er "te veel tijd" aan besteedt of "te veel geld"aan verdient. Vanaf iets meer dan 4000 EUR vermindert het bedrag van jouw uitkering.

Er gelden dus een aantal strenge voorwaarden, maar een zelfstandige activiteit in bijberoep is wel met werkloosheidsuitkeringen cumuleerbaar.