Kan ik pensioensparen afkopen of opnemen?

bbm_521734109_7

Veel mensen zullen zich deze vraag reeds gesteld hebben. Het kan gebeuren dat men door een “ongeluk van het leven” plots voor onverwachte kosten komt te staan en dat men geld nodig heeft, dat men niet bezit. Of dat men eigenlijk wel bezit, maar waarover men niet beschikt, omdat men het in pensioensparen gestopt heeft. De verleiding kan op dat ogenblik groot zijn om het geld van zijn pensioensparen op te nemen. Kan dit, en is het ook wenselijk?

Mogelijk, maar af te raden

Het antwoord is duidelijk: ja, het kan; neen, het is niet wenselijk!

Geld van het pensioensparen is eigenlijk bestemd om opgenomen te worden op het ogenblik dat men met pensioen gaat. Dit is zo voorzien en de fiscaliteit is er ook op gericht. In principe mag u het bedrag dat men via pensioensparen opzijlegt, niet opnemen vóór u met pensioen gaat. Als u het toch doet, dan is dit altijd nadelig. Niet alleen zal het geld niets meer opbrengen, veel erger: het wordt fiscaal onderworpen aan een zwaar boetetarief. Ook zal u een uitstap- of afkoopvergoeding betalen. Die daalt naarmate u dichter bij de kaap van 65 komt.

Drie mogelijkheden

Wanneer u met pensioensparen begint, wordt de vervaldag ervan op de vijfenzestigste verjaardag vastgelegd. Toch kunt u het kapitaal vroeger opvragen. We moeten hier drie situaties onderscheiden. 

U bent ouder dan 60 jaar en u bent met pensioensparen begonnen vóór uw vijfenvijftigste. Vraagt u het kapitaal na deze leeftijd, dan is de eindbelasting al afgehouden en zal hierop geen bijkomende belasting betaald moeten worden. Het enige nadeel is dat u tussen 60 en 64 jaar geen stortingen meer uitvoert, waarop u een belastingvermindering krijgt. 

U vraagt het kapitaal op vóór de leeftijd van 60 jaar. In dat geval zal u in principe 33% boetebelasting betalen op het opgevraagde kapitaal (+ gemeentebelasting). 

Als u pas na uw 55ste met pensioensparen begonnen bent, dan volgt de eindbelasting pas op de 10de verjaardag van uw contract. Vraagt u uw kapitaal op meer dan 5 jaar vooraleer het contract afloopt, dan betaalt u 33% belastingen (+ gemeentebelasting) op het tegoed. Anders wordt de eindbelasting (8 %) afgetrokken van het kapitaal dat u opvraagt op het ogenblik dat u dit doet.

Besluit: het is in elk geval voordeliger om tot zijn 65ste te blijven sparen voor zijn pensioensparen, en slechts daarna zijn kapitaal op te nemen.