Kan ik als zelfstandige stoppen voor mijn 65ste? (2)

We zagen dat de zelfstandige die vóór zijn 65ste wenst te stoppen met werken, in tegenstelling tot de bediende of de ambtenaar, hiervoor financieel gestraft wordt. Sinds 2012 werd deze pensioenmalus enigszins afgezwakt. Toch zijn er genoeg redenen voor een zelfstandige om tot de wettelijke pensioenleeftijd verder te werken... of zelfs langer.

Redenen genoeg om niet voor zijn 65ste te stoppen...
Een zelfstandige die vóór 65 jaar stopt met werken wordt door het systeem van de pensioenmalus financieel gestraft. Eigenlijk wordt hij dubbel bestraft, omdat hij, omwille van het feit dat hij vóór 65 jaar stopt, een onvolledige loopbaan heeft en daardoor blijvend een onvolledig pensioen ontvangt (bijv. van 40/45ste). Dit is zo voor iedereen. Maar voor de zelfstandige komt de malus hier bovenop.
Positieve maatregelen
Enkele jaren terug lanceerde de overheid een aantal maatregelen om de hele actieve bevolking aan te sporen langer aan het werk te blijven. Zo geniet, dankzij het zgn. "Generatiepact", wie tot zijn 65ste actief blijft, een voordelig belastingtarief (10 % in plaats van 16,5 %) op het kapitaal van zijn groepsverzekering.

Een andere maatregel om de werkende bevolking, inclusief de zelfstandigen, langer aan het werk te houden, is de pensioenbonus. Deze bonus werd in 2005 ingesteld, eveneens in het kader van het "Generatiepact". Wie na 62 jaar of na een loopbaan van 44 jaar blijft doorwerken, krijgt hierdoor een iets hoger pensioen. De zelfstandigen in deze situatie geval krijgen per gewerkt trimester 156 EUR extra pensioen, of voor een heel jaar, 624 EUR. Ook na de leeftijd van 65 jaar kan men een pensioenbonus opbouwen, en deze opbouw is onbeperkt in de tijd. De opbouw van de pensioenbonus stopt de laatste dag van de maand voorafgaand aan de ingangsdatum van het pensioen.

Naarmate men langer aan het werk blijft, stijgt ook het wettelijk pensioen. Door de pensioenbonus wordt langer werken dus dubbel interessant. En het kapitaal van de verzekeringen zal eveneens hoger liggen naarmate de werkelijke pensioenleeftijd toeneemt.

Het kan geen toeval zijn...
Gemiddeld neemt de zelfstandige zijn pensioen rond 64 jaar, terwijl de doorsnee ambtenaar reeds na 58 jaar op rust gaat. Op dit ogenblik zijn meer dan 7 % van de zelfstandigen nog actief na de pensioengerechtigde leeftijd. Bij werknemers bedraagt dit slechts 0,7 %. Het aandeel van de actieve zelfstandigen ouder dan 65 is dus 10 maal zo hoog als dat van de werknemers met dezelfde leeftijd. Bijna 1 op de 10 zelfstandigen is ouder dan de wettelijke pensioenleeftijd... Na 2030 zal de wettelijke pensionleeftijd naar 67 jaar opgetrokken worden. Zoals de minister van Pensioenen Bacquelaine verklaarde, zal dit naar alle waarschijnlijkheid slechts 5 à 10 % van de werkende bevolking treffen, zoals ook nu slechts een klein percentage tot 65 jaar werkt. Wedden dat het bijna allemaal zelfstandigen zullen zijn?

Allemaal aanduidingen dat, zelfs indien een zelfstandige vóór 65 jaar kan stoppen met werken, hij er zeker geen baat bij heeft...