Kan een student zelfstandige in bijberoep worden?

Er werken nu veel meer studenten dan vroeger. De studies en het leven zijn duurder geworden en de ouders kunnen niet altijd alles betalen. Anderzijds wensen de hedendaagse jongeren veel meer uit te geven dan die van vroeger, omwille van echte behoeften of om met het laatste snufje te kunnen pronken. Er bestaan natuurlijk typische studentenjobs, die meestal slecht betaald worden en die niet altijd veel ervaring of kennis vragen. Sommige studenten gooien het over een andere boeg.

Student en zelfstandige?
Sommige studenten willen echter meer. Een typische studentenjob ligt hen niet en ze willen op een andere manier geld verdienen: ze willen zelfstandige worden. Misschien niet alleen voor het geld. Enerzijds - afhangende van de activiteit - kan dit interessant zijn omwille van de flexibiliteit. Normaal bepaalt je werkgever je uren, maar als zelfstandige heb je meestal meer vrijheid. Anderzijds kan het ook een mooie referentie zijn voor later. Ben je als student zelfstandige geweest, dan bewijst je cv dat jij initiatieven kunt nemen! Dat zal een toekomstige werkgever zeker appreciëren... Het kan ook een leerrijke ervaring zijn om later zelfstandige te worden. De vraag luidt: kan een student zomaar zelfstandige worden?

Student en zelfstandige: het kan!
Als student verstaan we natuurlijk student aan een universiteit of een hogeschool. Om een zelfstandige activiteit uit te oefenen, moet je inderdaad de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. Omdat je dan geen andere professionele activiteit hebt, word je echter automatisch zelfstandige... in hoofdberoep.  En je zult zeggen: "Dit is niet interessant!" Ja, maar...

Maar dan liefst in bijberoep...
Dankzij je statuut als student, kun je je laten "gelijkstellen met iemand in bijberoep". Zo kun je ook - mits bepaalde voorwaarden - ook vrijstelling krijgen van het betalen van sociale bijdragen.

Wat wordt juist bedoeld met "gelijkstelling met bijberoep"? De student valt hiermee in het stelsel van de afgeleide sociale rechten, ook wel artikel 37 genoemd. Dit is een categorie van zelfstandigen in hoofdberoep die gelijkgesteld worden met zelfstandigen in bijberoep, en die zo, omwille van geringe inkomsten, een vrijstelling of een vermindering genieten van de bijdragen. Dit systeem gaat echter gepaard met een hele reeks voorwaarden.

We gaan deze voorwaarden later van dichterbij bekijken. En als student en zelfstandige in bijberoep, moet je ook nog rekening houden met een aantal andere factoren.