Kan een groepsverzekering bij contract bepaalde duur?

Nogal wat werknemers hebben via hun werkgever een groepsverzekering. Kunnen ook werknemers met een contract van bepaalde duur een groepsverzekering genieten? En wat met interimkrachten?

Groepsverzekeringen hebben een langetermijnperspectief. Dit lijk misschien haaks te staan op het principe van een contract van bepaalde duur. Toch laat de Wet op de Aanvullende Pensioenen (WAP) op dit vlak geen onderscheid toe. Anders gezegd, als een werknemer een contract van bepaalde duur heeft en ouder is dan 25, dan heeft hij recht om aangesloten te worden bij de groepsverzekering van zijn werkgever. Voorwaarde is natuurlijk wel dat de werkgever een groepsverzekering aanbiedt aan de categorie van werknemers waartoe hij of zij behoort.

Interim-medewerkers hebben soms een groepsverzekering. De werkgever is meestal het interimkantoor en niet het bedrijf waar ze tewerkgesteld worden. Sommige uitzendbureaus bieden een groepsverzekering aan, andere niet.