Je verloning: hoeveel... en hoe?

Kapitale Vragen wil potentiële en startende ondernemers helpen bij hun keuzes wanneer ze hun activiteit opstarten. De keuze van de (juridische) vorm van de activiteit is belangrijk. Wie als bezoldigde bedrijfsleider aan de slag wenst te gaan, moet beslissen welk type vennootschap in zijn/haar situatie de interessantste zal zijn.

Een vennootschap, maar van welk type?

Wens je over te gaan tot de oprichting van een vennootschap, dan moet je bepalen welk type vennootschap het best beantwoordt aan je wensen en behoeften. Elk type vennootschap heeft eigen kenmerken en ook een verschillend startkapitaal. Gelukkig kan het startkapitaal van een vennootschap van verschillende personen komen. Het nadeel hiervan is, dat je dan natuurlijk niet alleen kunt beslissen. En je moet die personen vinden, al kan de familie vaak een rol spelen.  De administratieve formaliteiten kunnen verschillen van de ene tot de andere vorm. Voor de keuze van de vennootschap kunnen we naar een vroeger artikel verwijzen.
Vergeet ook niet bij deskundigen raad in te winnen: boekhouder, notaris, enz., hun advies is goud waard.

Hoeveel?

Alvorens een vennootschap op te richten die je salaris zal betalen, moet je eveneens berekenen hoeveel die vennootschap zal/kan opbrengen. Zo ben je zeker dat je die som wel uit de maatschappij kunt halen.

Maar over welke som spreken we hier? Je moet bijgevolg eveneens bepalen hoeveel je nodig hebt om comfortabel te kunnen leven. Deze som moet niet alleen van je salaris komen, en kan bestaan uit de totaliteit van de voordelen die je uit de maatschappij kunt halen.

Ironie van de zaak: dit is een beetje het omgekeerde van de onderhandelingen bij een rekruteringsgesprek. Hier zullen je loon en de andere voordelen bepalen hoe het bedrijf er zal uitzien. Je moet dus enerzijds weten hoeveel je kunt krijgen, maar anderzijds ook hoeveel je nodig hebt om te beantwoorden aan al je behoeften.

In ons land wordt het salaris relatief zwaar belast. Gelukkig hoeft de verloning – in de ruime betekenis van het woord - niet enkel uit het salaris te bestaan. Het verloningspakket kan uit verschillende elementen samengesteld worden, en als bedrijfsleider kun je de fiscaal interessantste kiezen.

Hoe dit moet gebeuren, gaan we verder in de volgende artikels zien.