IPT: Naast fiscaal voordeel ook mikken op hoger rendement

Een individuele pensioentoezegging (IPT) is een zeer aantrekkelijke oplossing voor zelfstandige met een vennootschap om te voorzien in een aanvullend pensioen. Waarom? Wij geven je twee goede redenen: een aantrekkelijk fiscaal voordeel en uitzicht op een mooi rendement.

Minder belastingen betalen

Je doet het goed als zelfstandige en je vennootschap boekt mooie winstcijfers. Leuk natuurlijk, maar daar staat een hoge vennootschapsbelasting tegenover. Een individuele pensioentoezegging kan daarbij van pas komen. Je vennootschap kan de premie immers volledig als beroepskost aftrekken, op voorwaarde dat de 80%-regel gerespecteerd wordt en dat je een maandelijkse bezoldiging hebt. Op die manier daalt je winst en dus ook je fiscale last.

Als je daarbij ook nog een backservice doet, waarbij je fiscale ruimte uit het verleden maximaal gaat benutten, dan kan je de winst van je vennootschap heel sterk verlagen en zo twee vliegen in één klap slaan: je spaart voor je aanvullend pensioen en je vennootschap betaalt veel minder belastingen. 

Meer rendement

Levensverzekeringsoplossingen, en dus ook pensioenplannen, met een gewaarborgd rendement, bieden vandaag vrij lage intrestvoeten. Dat heeft alles te maken met de historisch lage rentestanden. Hoe kan je ervoor zorgen dat je toch een hoger rendement realiseert? Daarvoor neem je best je toevlucht tot tak 23. Daarbij investeert je IPT in beleggingsfondsen. Het resultaat van die beleggingsfondsen zal ook jouw rendement bepalen. Doen de fondsen het goed en floreert de beurs, dan zal jij een hoger rendement halen dan via een IPT met een gewaarborgde intrestvoet. De keerzijde is natuurlijk dat er ook een bepaald beleggingsrisico is. Dat kan je evenwel sterk afzwakken door premies te spreiden en te beleggen in meerdere fondsen met een verschillende risicoklasse.

Je makelaar bepaalt samen met jou je beleggingsprofiel en kan je een voorstel op maat bezorgen.