Invloed van een echtscheiding op de groepsverzekering 

Stelt u zich een gezin voor waarvan de man een mooie loopbaan uitbouwt en de vrouw voor de kinderen zorgt. Dan man geniet een groepsverzekering, de vrouw uiteraard niet. Maar wat gebeurt er bij een echtscheiding? Krijgt de vrouw een gedeelte van de reserve van de groepsverzekering, omdat zij toch ook mee offers gebracht heeft voor de loopbaan van haar man?

Dit is een vraag die al heel wat stof heeft doen opwaaien. Onder andere op basis van het bovengenoemde argument oordeelde het Grondwettelijk Hof dat een groepsverzekering niet als een eigen goed beschouwd mag worden. Met andere woorden, de partner heeft ook recht op een deel van de opbrengst van de groepsverzekering. Maar wanneer dan wel? Op het moment van de echtscheiding of op de eindvervaldag van de groepsverzekering? De wetgeving was nog helemaal niet aangepast aan het arrest van het Grondwettelijk Hof.

Toenmalig Minister van Justitie Annemie Turtelboom lanceerde daarop een wetsontwerp over deze problematiek. Dat wetsontwerp zegt dat de groepsverzekering wel degelijk toebehoort aan de partner die ervoor gewerkt heeft. Er is dus absoluut geen sprake van een verdeling van de reserve van de groepsverzekering in geval van een echtscheiding. Wel kan de groepsverzekering mee in rekening gebracht worden als het gaat om het bepalen van de hoogte van de onderhoudsuitkering.

Voorlopig is dit wetsontwerp echter nog niet omgezet in definitieve wetgeving