Ik wil voor mijn VAPZ veranderen van verzekeraar. Kan dit? En hoe begin ik er aan?

U hebt een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) afgesloten bij een verzekeraar. Dat levert u een gewaarborgd rendement op. Uw contract loopt tot uw 65ste. Maar opeens leest u dat een andere verzekeraar een hogere gewaarborgde rentevoet geeft op een VAPZ. Kan u makkelijk overstappen naar die andere maatschappij?

U kunt zonder enig probleem een nieuw VAPZ afsluiten bij die andere verzekeraar. U betaalt dan de premies voor uw nieuwe VAPZ en stopt met premies te betalen voor uw huidige VAPZ.

Afkopen?

U kunt uw huidig VAPZ-contract niet afkopen voor uw 60ste. U kunt de reserve gewoon laten zitten in die polis. Die brengt verder rente op en kunt u opvragen vanaf uw 60ste. In het vakjargon wordt dat ‘een premievrij contract’ genoemd.

Overdragen

Het is ook mogelijk om de reserves van uw huidig VAPZ-contract over te dragen naar uw nieuwe contract. Voorwaarde is wel dat uw huidig VAPZ-contract dateert van na 2004. De overdracht gebeurt belastingvrij. Het is mogelijk dat uw huidige verzekeraar daarvoor kosten aanrekent.

Hebt u vandaag een VAPZ afgesloten bij een sociaal verzekeringsfonds en wilt u overstappen naar een verzekeraar? Ook dan kunt u, eventueel mits kosten, uw reserve overdragen naar die verzekeraar.