Ik heb al een VAPZ. Wat kan ik nog veranderen?

Als hardwerkende zelfstandige denkt u ook aan later. U hebt een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen afgesloten om een appeltje voor de dorst bijeen te sparen. Liggen de modaliteiten van uw VAPZ muurvast of kunt u tijdens de duur van het contract nog bepaalde elementen aanpassen?

Premie

De premie van uw VAPZ wordt berekend aan de hand van uw beroepsinkomsten. U kunt voor een gewoon VAPZ tot 8,17% van uw beroepsinkomen investeren (met een absoluut maximum van € 3.027,09) en voor een sociaal VAPZ tot 9,40% van uw beroepsinkomsten met als absoluut maximum € 3.482,82). Dit betekent dus dat elk jaar opnieuw uw persoonlijke maximumpremie verandert (als uw beroepsinkomsten gewijzigd zijn en u nog niet de maximumpremie betaalt). U hoeft uiteraard niet steeds 8,17% of 9,40% van uw beroepsinkomsten van drie jaar geleden te storten. Elk jaar opnieuw kunt u vrij kiezen hoeveel u betaalt. Een jaar overslaan is geen probleem. Wanneer u minder of helemaal niks stort, verliest u voor dat jaar natuurlijk een zeker fiscaal voordeel.

Duur

De duurtijd van een VAPZ-contract loopt meestal tot de 60ste of 65ste verjaardag van de verzekeringnemer. De kans bestaat dat dit in de toekomst zal verlengd kunnen worden tot de wettelijke pensioenleeftijd van 67 jaar. U kunt, als uw VAPZ vandaag loopt tot uw 60ste, vragen aan uw verzekeraar om dit te verflengen tot uw 65ste. Uw pensioenkapitaal op het einde van de rit zal dan uiteraard hoger zijn en u geniet tevens langer fiscaal voordeel. Ook ligt de eindbelasting op uw kapitaal lager wanneer u op 65ste opneemt in plaats van op 60. Dit wordt berekend aan de hand van een fictieve rente, waarvan we u de details besparen.

Afkopen

Het is niet mogelijk om uw contract af te kopen (en dus uw kapitaal op te vragen) vóór uw 60ste. Hebt u dringend geld nodig, dan kunt u wel een voorschot vragen op uw VAPZ. Daarbij gelden evenwel twee belangrijke voorwaarden:

  • De mogelijkheid om een voorschot op te vragen moet voorzien zijn in het reglement van uw VAPZ.
  • U gebruikt het geld voor de aankoop, bouw of verbouwing van een vastgoedproject in de Europese Economische Ruimte (EER).

Loopt uw VAPZ tot uw 65ste en wil u het kapitaal opvragen vanaf uw 60ste, dan is dat wel mogelijk. U betaalt dan wel een afkoopvergoeding. Bij de meeste verzekeraars bedraagt die 5% op 60 jaar en dalen die tot 1% op 64 jaar.

Waarborgen

Bij een gewoon VAPZ bouwt u een aanvullend pensioen op. Wil u op een bepaald moment ook aanvullende waarborgen genieten, zoals een dekking tegen arbeidsongeschiktheid of overlijden, dan moet u overstappen op een sociaal VAPZ. De reserve die u al opgebouwd hebt in uw gewoon VAPZ, blijft behouden en zal verder rente opleveren. De stortingen die u doet voor uw sociaal VAPZ leveren dan de rente op die op dat moment geldig is. Afhankelijk van de leeftijd die u hebt op het moment van uw aanvraag voor een sociaal VAPZ is het wel mogelijk dat u een medische vragenlijst moet invullen of bij de dokter langs moet gaan voor een controlebezoek.