Ik ben werknemer in de privésector en neem tijdskrediet! Welke invloed op mijn pensioen?

Even ter herinnering: tijdskrediet is voor de werknemers uit de privésector het systeem dat overeenkomt met de loopbaanonderbreking bij de ambtenaren. Hierdoor krijgen ze de mogelijkheid om hun arbeidsprestaties tijdelijk volledig of gedeeltelijk (halftijds of met één vijfde) te onderbreken met de garantie om daarna weer voltijds aan de slag te kunnen. Hoewel er op dit vlak qua mogelijkheden geen verschil bestaat tussen bedienden en arbeiders, toch blijkt uit een enquête van het sociaal secretariaat Acerta dat bedienden nog dubbel zoveel gebruik maken van tijdskrediet als arbeiders.  Er is dus duidelijk nog een mentaliteitsverschil.

Om van tijdskrediet te kunnen genieten moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. Wie echter aan deze voorwaarden voldoet, krijgt wel een onderbrekingsuitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA). Maar welke invloed heeft zo'n tijdskrediet op je pensioen?

Invloed op je wettelijk pensioen

Wie een onderbrekingsuitkering ontvangt van de RVA, heeft normaal ook recht op een gelijkschakeling voor het pensioen van de periode van tijdskrediet. Voor de gelijkschakeling moet men nagaan wanneer het tijdskrediet is ingegaan: vóór of na januari 2012, of vanaf 2015.

In het eerste geval worden de eerste 12 maanden gelijkgesteld voor wie volledig of halftijds stopte met werken. Een verlenging tot 36 maanden is mogelijk indien dit in een cao voorzien is. Bij tijdskrediet van één vijfde, kan een gelijkstelling tot 60 maanden.

Vanaf januari 2012 wordt een onderscheid gemaakt tussen tijdskrediet zonder motief en tijdskrediet met motief.

  • Tijdskrediet zonder motief wordt gedurende 12 maanden gelijkgesteld voor een volledig tijdskrediet (idem aan de vorige periode), gedurende 24 maanden voor een halftijds tijdskrediet (verschil met vroeger) en gedurende 60 maanden voor een tijdskrediet voor één vijfde (ook idem als vroeger).
  • De duur van de gelijkschakeling bij tijdskrediet met motief hangt af van het motief: 36 maanden voor het verzorgen van een eigen kind of een zwaar ziek familielid, of om een opleiding te volgen; 48 maanden voor andere motieven. Deze perioden worden gelijkgesteld op basis van een normaal fictief loon, op voorwaarde dat de onderbrekingsuitkering werd uitbetaald.  Meer details vindt u hier.

Vanaf 2015 geeft een tijdskrediet zonder motief – dat nu trouwens afgeschaft wordt - geen recht meer op een onderbrekingsvergoeding, zodat de gelijkstelling wegvalt, dit om het tijdskrediet zonder motief enigszins te ontraden. De motieven hierboven vermeld die een gelijkschakeling gaven tot 36 of 48 maanden, worden nu uitgebreid tot 51 maanden.

En wat met thematisch verlof?

Tijdskrediet mag niet verward worden met thematisch verlof. Het verschil ligt in de toelatingsvoorwaarden.  Er bestaan verschillende types van thematisch verlof: ouderschaps-, vaderschaps- en adoptieverlof, palliatief verlof en verlof voor verzorging van een ziek familielid.

Zoals voor tijdskrediet, ligt de voorwaarde voor de gelijkschakeling in de onderbrekingsvergoeding door de RVA. Wie dus een onderbrekingsvergoeding ontvangt, krijgt ook de volledige gelijkschakeling voor het pensioen.

Invloed op je aanvullend pensioen

De invloed van tijdskrediet op je aanvullend pensioen hangt af van wat voorzien is in het pensioenreglement van je werkgever. Betaalt deze de premies gewoon door, dan is er geen invloed op het aanvullend pensioen. Stopt de betaling van de premies, dan is er natuurlijk wel een invloed.