Ik ben met pensioen en mijn partner overlijdt: wat gebeurt er met mijn pensioen ?

Op welk overlevingspensioen of overgangsuitkering een nog actieve weduwe/weduwnaar recht kan hebben bij het overlijden van haar/zijn partner kunt u hier lezen.

Maar hoe zit het nu indien de persoon reeds gepensioneerd is ? Hier bestaan twee mogelijkheden.

Elk zijn pensioen

In het eerste geval genieten beide partners een eigen pensioen, een pensioen aan het alleenstaandentarief. In dat geval valt het pensioen van de overleden persoon dus gewoon weg, en de overlevende partner ontvangt verder zijn eigen pensioen aan het alleenstaandentarief. Het eigen rustpensioen van de langstlevende partner kan echter aangevuld worden met een overlevingspensioen tot aan het plafond van 110 procent van het overlevingspensioen, berekend op basis van een volledige loopbaan. Dit zal het geval zijn als dit bedrag hoger ligt dan het eigen pensioen van de overlevende aan het alleenstaandentarief. In het andere geval ontvangt de overlevende zijn/haar pensioen verder aan het alleenstaandentarief.

Men komt slechts in aanmerking voor dit overlevingspensioen wanneer men getrouwd is. Wettelijk of feitelijk samenwonenden hebben er geen recht op.

Een gezinspensioen

In het andere geval ontving het getrouwde koppel een pensioen aan het gezinsbedrag. Dit is het geval als één van de partners weinig of niet gewerkt heeft, en bijgevolg weinig of geen pensioenrechten opgebouwd heeft. Als deze partner een pensioen heeft dat lager ligt dan 25% van het pensioen van de andere partner, dan gebeurt er een herberekening op basis van het gezinsbedrag. Het koppel krijgt dan 1,25 maal het bedrag van de partner met de meeste pensioenrechten.

Ontving het koppel een gezinspensioen en de overlevende is de partner op wiens pensioen het gezinspensioen berekend werd, met andere woorden de partner met het hoogste pensioen, dan gaat deze persoon gewoon over van een gezinspensioen naar een alleenstaandenpensioen.

Ontving het koppel een gezinspensioen en de overlevende is de andere partner dan degene op wiens pensioen het gezinspensioen berekend werd, met andere woorden de partner met het laagste pensioen, dan krijgt deze persoon een overlevingspensioen dat overeenkomt met 80% van het gezinspensioen, als de overlevende geen eigen pensioenrechten heeft opgebouwd. Heeft de overlevende wel eigen pensioenrechten opgebouwd, zij het beperkte rechten, dan zal dat beperkte pensioen worden aangevuld met het overlevingspensioen tot het plafond van 110 procent van het overlevingspensioen, berekend voor een volledige loopbaan.