Hoger loon? Herbekijk dan uw VAPZ

De premie die u maximaal kunt storten voor uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) hangt af van uw beroepsinkomsten als zelfstandige. Meer inkomsten betekenen dus ook een mogelijk hogere premie voor uw VAPZ.

Voor sociale bijdragen geldt sinds 1 januari 2015 een nieuwe berekeningswijze. Uw sociale bijdragen worden voortaan berekend op uw netto belastbaar beroepsinkomen van het jaar zelf. Vroeger was dat op uw inkomen van drie jaar terug. Die wijziging heeft evenwel geen invloed op de berekening van de maximale premie voor uw Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen.  

Concreet wordt uw maximale VAPZ-premie dus berekend op uw inkomen van drie jaar geleden. Als uw inkomsten de hoogte ingaan, kunt u dan ook een hogere premie voor uw VAPZ storten. U moet daarbij wel rekening houden met de volgende plafonds:


; Gewoon VAPZ ; Sociaal VAPZ
Maximumpremie ; 8,17% inkomen ; 9,40% inkomen
Absoluut maximum ; € 3.027,09 ; € 3.482,82
[/table]


Uiteraard geldt ook de omgekeerde redenering. Als uw inkomsten verlagen, dan zal ook uw maximale VAPZ-premie naar beneden gaan.

Backservice

Als uw inkomsten stijgen, dan ontstaat er meer ruimte in het kader van de 80%-regel als u een IPT onderschreven hebt via uw vennootschap. Die zegt dat de som van uw wettelijk en uw aanvullend pensioen maximaal 80% mag bedragen van uw laatste jaarlijkse brutobezoldiging. Wordt deze regel niet gerespecteerd en wordt de 80%-grens overschreden, dan kan de fiscale aftrekbaarheid (gedeeltelijk) van de premies (voor een IPT en niet voor uw VAPZ) vervallen.

Doordat uw inkomsten stijgen, hebt u meer ruimte onder die 80%-grens. Bij een individuele pensioentoezegging kunt u een backservice doen. Dat is een premie die u betaalt om de fiscale ruimte die er nog is voor de voorbije tien jaar op te vullen. Bij een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is zo’n backservice evenwel niet mogelijk