Hoger loon? Herbekijk dan uw IPT!

De maximumpremie die uw vennootschap voor uw individuele pensioentoezegging (IPT) kan storten, wordt beperkt door de 80%-regel. Dat betekent dat, als u zichzelf meer loon uitkeert, ook de 80%-grens opschuift …

Jaarpremie

De 80%-regel bepaalt de maximumpremie die uw vennootschap jaarlijks mag storten. In de berekening van die 80%-grens speelt uw loon een belangrijke rol. Als uw vennootschap meer loon (een progessieve en redelijke verhoging) gaat uitkeren aan u, dan schuift de 80%-grens op en kunt u dus ook een hogere IPT-premie storten …

Backservice

Daarnaast biedt een hoger loon ook perspectieven voor het verleden. Doordat uw inkomsten stijgen, krijgt u ook bijkomende ruimte voor de voorbije jaren. Bij een individuele pensioentoezegging (IPT) kunt u een backservice doen en zo die fiscale ruimte opvullen. Telkens u uw loon verhoogt, kunt u een extra backservice doen om de vrijgekomen ruimte optimaal in te vullen. Dit zorgt niet enkel voor een hoger pensioenkapitaal, maar is ook fiscaal interessant: de vennootschap mag de backservice immers integraal aftrekken als beroepskost. Belangrijk is wel dat de loonsverhoging geloofwaardig blijft voor de fiscus. Als u bijvoorbeeld zes maanden vóór de eindvervaldag van uw IPT plots uw loon zou verdubbelen, en op dat moment een zeer grote backservice zou doen, dan kan de fiscale administratie hier een probleem van maken.