Hoeveel zakgeld geef je per leeftijd?

Je vindt het wel zinvol om je kinderen zakgeld te geven. Maar hoeveel geld is goed voor welke leeftijd? 

Als in Vlaanderen kinderen gemiddeld vanaf zes jaar zakgeld krijgen, hoeveel krijgen ze dan? Kijk zelf in je gezin wat haalbaar is. Wat moeten je kinderen doen met het zakgeld? Is het enkel voor vertier of moeten ze ook kleding kopen met het geld? Zet samen jullie budget en alle uitgaven op een rij en kijk wat er mogelijk is.

Eerste zakgeld
In het eerste leerjaar leren kinderen rekenen, het is goed om rond zes jaar met zakgeld te beginnen. Op deze leeftijd gaat het eerder om een symbolisch bedrag van pakweg een euro per week.

Lagere school
Uit meerdere onderzoeken blijkt dat het zakgeld van kinderen in de lagere school tussen de 5 en 10 euro per maand ligt. Per twee jaar stijgt het zakgeld ongeveer met 20 à 25 procent.

Middelbaar
Rond de leeftijd van 14 à 15 jaar krijgen jongeren doorgaans ruim 30 euro per maand, de 16-17-jarigen krijgen iets meer dan 50 euro per maand.

18+
Na het middelbaar is er sprake van voortstuderen of op kot gaan. Dan zijn er natuurlijk ook andere budgetten die spelen. Bij 18+ kan zakgeld oplopen tot pakweg 100 à 200 euro per maand, maar alles hangt af van wat je studenten met dit bedrag moeten betalen.

Hoe vaak?
Jonge kinderen geef je beter één keer per week zakgeld. Voor een kind van 7 of 8 jaar is dat al een lange periode. Later kan je overschakelen op tweewekelijks of maandelijks. Zeker voor adolescenten is een maandelijks bedrag handig. Zo leren ze zelf hun budget beheren. Vanaf het middelbaar is een bankkaart mogelijk, voordien is het beter om kinderen met concrete munten en briefjes te laten betalen.