Hoeveel werken is te veel?

Werk en privéleven lopen steeds vaker door elkaar. Vervlechting wordt dit ook wel genoemd. Dat uit zich bijvoorbeeld in thuis verder werken, op vakantie bereikbaar zijn via gsm … Hoe vaak gebeurt het en wat zijn de risico’s?

Randstad voerde de afgelopen jaren onderzoek uit naar de mate van vervlechting op de Belgische arbeidsmarkt. We zetten enkele resultaten op een rijtje:

  • De helft van alle kaderleden en bedienden werkt soms in de privésfeer na de kantooruren. Dit gebeurt iets vaker dan 6 jaar eerder, toen een gelijkaardige studie uitgevoerd werd.
  • Twee werknemers op drie houden zich ook met privézaken bezig op het werk. Dit resultaat was vergelijkbaar met dat in de vorige studie. Voor de helft van de werknemers blijft dit beperkt tot maximaal 1 uur per week. Vergeleken met 6 jaar eerder worden nu vooral privé- mails behandeld en wordt er minder privé getelefoneerd.
  • De gemiddelde vervlechtingsscore steeg op 6 jaar tijd van 4 naar 4,4.

Er is volgens Randstad dan ook sprake van een toenemende vervlechting. Ook hebben werknemers naar eigen zeggen het gevoel dat het steeds moeilijker wordt om werk en privé te combineren.

Hoe komt het dat werknemers vaker buiten de kantoren actief zijn voor het werk? Een aantal verklaringen kunnen helpen: een toegenomen bezit van smartphones en tablets, loyauteit met het bedrijf, tijdsgebrek, een stijgende werkdruk, een levensstijl waarbij werk en privé sowieso door elkaar lopen …

Risico’s

Belangrijk is sowieso dat er goede afspraken gemaakt worden tussen werkgever en werknemers over de tijdsbesteding tijdens en buiten de kantooruren. Dit geldt ook voor privé-aangelegenheden op het werk. Op die manier weten alle partijen ook waaraan zich te houden en worden oeverloze discussies vermeden.

Uiteraard kan een overdreven vervlechting zoveel druk leggen op een werknemer dat die gezondheids- of privéproblemen krijgt. Op zoek gaan naar het juiste evenwicht is de boodschap, maar er bestaat geen gulden regel om dat evenwicht te berekenen. Tal van parameters spelen daarbij een rol: persoonlijkheid, stressbestendigheid, privésituatie, de autonomie om het werk zelf te organiseren …