Hoeveel sociale bijdragen voor een zelfstandige in bijberoep? (2)

Zoals we zagen, geniet de zelfstandige in bijberoep alleen de sociale voordelen (ziekte- en invaliditeitsverzekering, pensioen, werkloosheid, gezinsbijslagen, enz.) die verbonden zijn aan zijn hoofdactiviteit. Daarom liggen de sociale bijdragen van de zelfstandige in bijberoep niet bijzonder hoog. Hoe hoog?

Bedragen: minimum...
Bij de start van zijn activiteit betaalt de zelfstandige in bijberoep - net zoals zijn collega in hoofdberoep - een forfaitaire minimumbijdrage. Deze forfaitaire minimumbijdrage is echter voorlopig - het is een soort "voorschot" - en het zal na twee jaar opnieuw berekend en rechtgezet worden op basis van de werkelijke aangegeven inkomens, de zogenoemde ‘geherwaardeerde inkomsten van het refertejaar'. Onder 1.423,89 EUR aan jaarlijks netto-inkomen betaal je als zelfstandige in bijberoep de eerste drie jaren niets. Het is echter wel aangeraden om de voorlopige kwartaalbijdragen (minder dan 80 EUR per trimester) te betalen. Wanneer je de hierboven vermelde jaarlijkse som verdient, dan betaal je de eerste drie jaar per trimester een minimumbijdrage van nog geen 80 EUR. Met een jaarinkomen (als bijberoep) van 5.000 EUR, betaal je iets minder dan € 300 per trimester en met een jaarinkomen als bijberoep van 9.000 EUR, rond de 500 EUR per kwartaal. We kunnen hier geen lange gedetailleerde tabellen geven, omdat deze bedragen geïndexeerd en dus regelmatig aangepast worden. We geven hier enkel een orde van grootte, zodat je reeds weet of het interessant kan zijn. Voor meer details en de juiste cijfers voor dit jaar, verwijzen wij naar de website van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken (p.3). Op de website van de sociale zekerheid vind je zelfs een simulator voor de berekening van je sociale bijdragen/ De sociale verzekeringsfondsen zullen je ook nuttige informatie en precieze cijfers kunnen geven. Let op: deze sociale verzekeringsfondsen rekenen ook ongeveer 3 % aan beheerskosten.

...of geschat
In plaats van de forfaitaire minimumbijdrage te betalen, bestaat ook de mogelijkheid om voorlopige bijdragen te betalen op een door de zelfstandige geschat inkomen. Je betaalt hierdoor onmiddellijk meer, maar toch kan dit interessante voordelen met zich meebrengen. Vooreerst moet je achteraf niet vrezen voor zware rechtzettingen, wanneer je werkelijke inkomens aan het licht komen. Door deze hogere, voorlopige bijdragen te betalen, heb je meer beroepskosten, zodat je ook minder belastingen moet betalen. En omdat je minder inkomens hebt, betaal je ook... minder sociale bijdragen! En nog een voordeel: bij de herziening krijg je bovendien een bonus van 0,75 % per trimester, omdat je meer betaald hebt dan het wettelijk voorziene minimum. Het kan dus werkelijk interessant zijn meer te betalen dan de forfaitaire minimumbijdrage. De werkelijke moeilijkheid ligt in de schatting van de beroepsinkomsten als zelfstandige in bijberoep, omdat je je natuurlijk niet kunt baseren op de ervaring van de vorige jaren. Dit is maar interessant als je zeker weet dat je bijberoep veel zal opbrengen.

Hopelijk zal dit je een beter inzicht geven in de te verwachten sociale bijdragen voor een zelfstandige in bijberoep. En misschien kan dit je aanzetten om de groep te vervoegen van rond de 200 000 landgenoten, die een tweede job hebben als zelfstandige in bijberoep.