Hoeveel sociale bijdragen voor een zelfstandige in bijberoep? (1)

Veel werkende mensen vinden dat zij met hun gewone werk niet genoeg verdienen, anderen zijn de mening toegedaan dat dit werk hen (te) veel vrije tijd laat. Nog anderen zijn niet echt tevreden met hun werk en zouden wel graag iets anders ondernemen. Maar soms is het te riskant zijn werk op te geven om zomaar als zelfstandige te starten. Een mooie tussenoplossing bestaat erin om zelfstandige te worden in bijberoep. Eén van de vragen die je je dan kunt stellen is natuurlijk: hoeveel gaat dit mij kosten aan sociale bijdragen?

Lage sociale bijdragen
We zagen vroeger reeds dat zelfstandige in bijberoep worden slechts onder bepaalde voorwaarden kan. We gaan deze administratieve en andere aspecten terzijde laten om ons op een bepaald aspect te focussen: wat zijn de sociale bijdragen voor een zelfstandige in bijberoep?

Dit is een van de interessante aspecten van zelfstandige te zijn in bijberoep: deze bijdragen liggen niet bijzonder hoog. Ze liggen in elk geval veel lager dan voor een zelfstandige in hoofdberoep. En daar is ook een reden voor: een zelfstandige in bijberoep geniet slechts de sociale voordelen die verbonden zijn aan zijn hoofdactiviteit als loontrekkende of ambtenaar. Met andere woorden, door zijn bijberoep is hij wel verplicht sociale bijdragen te betalen, maar deze betalingen brengen hem geen aanvullende rechten op, noch op pensioen, nog op iets anders. De bijdragen die je als deeltijdse zelfstandige betaalt, zijn louter zgn. "solidariteitsbijdragen".

Berekend op de inkomsten van drie jaar terug
Zoals voor een zelfstandige in hoofdberoep worden de sociale bijdragen berekend op het netto belastbaar inkomen van drie jaar tevoren. Let op: voor de berekening van de sociale bijdragen als zelfstandige wordt er enkel rekening gehouden met de inkomsten als zelfstandige. De inkomsten van de hoofdactiviteit tellen dus (gelukkig) niet mee!

Een startende zelfstandige kan natuurlijk geen inkomsten van zijn activiteit van drie jaar tevoren voorleggen. Daarom zouden de sociale bijdragen gedurende de drie eerste volledige jaren berekend moeten worden op basis van het inkomen van het jaar zelf. Maar de sociale verzekeringsfondsen krijgen de gegevens over de inkomens veel te laat om dit te kunnen doen. Om die reden kunnen beginnende zelfstandigen een forfaitaire minimumbijdrage betalen. Let op: vanaf januari 2015 zal deze berekening op een andere manier gebeuren.

We weten nu volgens welk principe deze bijdragen berekend worden. Maar hoe zit het nu met deze bedragen? Hoe hoog liggen ze? Dat gaan we nu verder zien.