Hoeveel mag u bijverdienen na pensioen?

De overheid wil de Belg langer aan het werk houden om de kosten voor de vergrijzing beter te kunnen opvangen. Wie dat wenst, kan ook na zijn wettelijke pensionering aan de slag blijven. Maar dan moet u wel opletten. Niet alleen is er in bepaalde gevallen een aangifteplicht, verder is het ook van belang dat u bepaalde inkomensgrenzen respecteert.

Voor de regels over het al dan niet melden van een beroepsactiviteit als gepensioneerde, verwijzen we u door naar de website van de Rijksdienst voor Pensioenen. Als u hier klikt, dan kunt u alle informatie hieromtrent terugvinden.

Een cruciale vraag is hoeveel u als gepensioneerde mag verdienen zonder aan pensioenuitkering in te boeten. Daarvoor moeten we een onderscheid maken naargelang uw leeftijd en naargelang het statuut dat hebt (werknemer of zelfstandige). In de onderstaande tabellen vindt u de grensbedragen die van toepassing zijn als u jonger bent dan 65 jaar enerzijds en ouder dan 65 jaar anderzijds*.

Grenzen van de toegelaten inkomsten voor personen jonger dan 65 jaar

Type pensioen Kinderlast Toegelaten maximaal bedrag
Rustpensioen met of zonder overlevingspensioen Neen Werknemer:
7.421,57 EUR bruto
Zelfstandige:
5.937,26 EUR netto
Ja Werknemer:
11.132,37 EUR bruto
Zelfstandige:
8.905,89 EUR netto
Alleen overlevingspensioen Neen Werknemer:
17.280,00 EUR bruto
Zelfstandige:
13.824,00 EUR netto
Ja Werknemer:
21.600,00 EUR bruto
Zelfstandige:
17.280,00 EUR netto

Grenzen van de toegelaten inkomsten voor personen ouder dan 65 jaar

Type pensioen Kinderlast Toegelaten maximaal bedrag
Rustpensioen en/of overlevingspensioen Neen Werknemer:
21.436,50 EUR bruto
Zelfstandige:
17.149,19 EUR netto
Ja Werknemer:
26.075,00 EUR bruto
Zelfstandige:
20.859,97 EUR netto

* Bron: www.onprvp.fgov.be - Bedragen 2011

Deze inkomensgrenzen zijn echter niet altijd eenduidig. Zo bestaan er aparte berekeningsregels wanneer u meerdere beroepsactiviteiten cumuleert tijdens hetzelfde jaar. Ook gelden de inkomensgrenzen pro rata wanneer uw pensioen niet op 1 januari maar op de eerste dag van één van de latere maanden ingaat.

Wanneer uw beroepsinkomsten de toegelaten bedragen overschrijden, dan wordt uw pensioen gedurende het jaar van de overschrijding verminderd of geschorst. De teveel uitgekeerde pensioenbedragen moet u terugbetalen. Overschrijdt u de grenzen met 15% of meer, dan zal uw pensioen worden geschorst gedurende heel het jaar van de overschrijding. Verdient u minder dan 15% teveel, dan zal uw pensioen verminderd worden met het percentage van de overschrijding.

Opgelet, ook voor de echtgenoot van een gepensioneerde met een gezinspensioen zijn deze grenzen van toepassing. Voor de echtgenoot wordt geen enkele overschrijding toegestaan. Bij overschrijding zal het pensioen verminderd worden tot een pensioen als alleenstaande gedurende het jaar van de overschrijding. De onterecht ontvangen uitkeringen moeten dan terugbetaald worden.

Vanaf 2013

Vanaf 2013 zullen gepensioneerden onbeperkt kunnen bijklussen als ze een loopbaan van minstens 42 jaar achter de rug hebben.