Hoeveel belastingen betaalt u als zelfstandige?

Hoewel de vraag eenvoudig is, is het antwoord dat zeker niet. Daarbij hangt het onder andere af van de vraag of u als zelfstandige via een vennootschap werkt of niet.

Vennootschap of niet?

Als zelfstandige kunt u opteren om via een eenmanszaak of via een vennootschap te werken. Daarbij kunnen verschillende overwegingen een rol spelen:

 • extra bescherming (bv. BVBA)
 • geen boekhoudkundige verplichtingen (bv. VOF)
 • grootte-orde van de winst
 • ...

Feit is dat de tarieven van de vennootschapsbelasting lager liggen dan deze van de personenbelasting. Wanneer u met uw zelfstandige activiteit een aanzienlijke winst laat optekenen, lijkt het dus aangewezen om een vennootschap op te richten. Doet u dat niet, dan krijgt u immers meteen af te rekenen met de hoge tarieven van de personenbelasting.

Tarieven venootschapsbelasting

 • Het basistarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 29,58% in 2018 en wordt verlaagd naar 25% in 2020.
 • Kmo’s kunnen op de eerste winstschijf tot € 100.000 een tarief genieten van 20,40%, wat vanaf 2020 afgerond wordt op 20%. Daarvoor moeten ze wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Twee belangrijke daarvan zijn
  • dat aan minstens één bedrijfsleider een bezoldiging moet uitgekeerd worden van minstens € 45.000. Dit mag minder zijn, als de belastbare winst lager ligt.
  • dat de aandelen voor meer dan de helft in handen zijn van natuurlijke personen.
 • Interessant is dat het verlaagde kmo-tarief niet langer zou wegvallen als er te hoge dividenden uitgekeerd worden.
 • De crisisbijdrage wordt vanaf 2018 verlaagd naar 2% en verdwijnt vanaf 2020.

De vennootschapsbelasting wordt geheven op de winst van het bedrijf.

Tarieven personenbelasting (inkomsten 2018)

Inkomensschijf Tarief
€ 0,00 - € 12.990,00 25%
€ 12.990,00 - € 22.290,00 40%
€ 22.290,00 - € 39.660,00 45%
vanaf € 39.660,00 50%

 
De personenbelasting wordt geheven op het loon dat de vennootschap aan u uitkeert.

Bekijk dit met uw boekhouder

Het is zaak om samen met uw boekhouder te bekijken welke manier het voordeligst is. Zo bestaan er nog andere manieren om geld uit uw vennootschap te halen, zoals een tantième,  ...