Hoeveel bedraagt de winstdeelname bij een tak 21?

In het kader van een tak 21-contract keert de verzekeraar soms een winstdeelname uit. Maar hoeveel bedraagt die precies? En is die elk jaar gegarandeerd?

De winstdeelname is zeker niet elk jaar gegarandeerd. Het is de Algemene Vergadering van de verzekeringsmaatschappij die beslist of er een winstdeelname uitgekeerd wordt en hoe hoog die moet zijn. Dat kan dus van jaar tot jaar verschillen. Eenmaal een winstdeelname toegekend is voor een bepaald jaar, is die wel verworven.

De winstdeelname kan ook verschillen tussen types van contracten. Zo gebeurt het vaak dat de winstdeelname op contracten die enkel een kapitaalsgarantie bieden hoger is dan de winstdeelname op contracten met een gewaarborgd rendement. Op die manier komen de totaalrendementen van beide soorten contracten (bij een verzekeraar) vaak in elkaars buurt uit.