Hoe worden de sociale bijdragen van zelfstandigen berekend?

Sinds 1 januari 2015 worden de voorlopige sociale bijdragen voor zelfstandigen op een andere manier berekend. Hoe zit dat precies in elkaar?

De sociale bijdragen die zelfstandigen moeten betalen, komen overeen met een bepaald percentage van de beroepsinkomsten. Hoeveel dit percentage precies bedraagt, hangt af van de bijdragecategorie waartoe de zelfstandige behoort en de hoogte van zijn inkomen.

Nieuwe regels sinds 2015

Tot eind 2014 werden de sociale bijdragen berekend op het inkomen van drie jaar eerder. Later volgde dan eventueel een correctie als het reële inkomen niet overeenstemde met dat referentie-inkomen. In sommige gevallen zorgde dit voor een pijnlijke verrassing, omdat sommige zelfstandigen in één keer een grote inhaalsom moesten ophoesten. De berekeningsbasis (het referentie-inkomen van drie jaar eerder) waren niet representatief voor de werkelijke inkomsten van de zelfstandige.

Sinds 1 januari 2015 worden de sociale bijdragen voor zelfstandigen dan ook berekend op het inkomen van het jaar zelf. Met andere woorden, de sociale bijdragen voor 2015 worden becijferd op basis van de inkomsten voor 2015. Dit betekent echter niet dat er later geen aanpassing meer kan volgen. Een zelfstandige betaalt in eerste instantie immers voorlopige bijdragen. Wanneer de definitieve inkomsten voor een bepaald jaar vastgelegd worden, kunnen ook de definitieve sociale bijdragen berekend worden. Op dat moment wordt dan bekeken hoeveel sociale bijdragen de zelfstandige voor dat jaar al betaald had. Het verschil wordt dan ook verrekend.

Hoeveel precies?

Hoeveel bedragen die voorlopige bijdragen dan? Als de zelfstandige een stabiel inkomen heeft, dan betaalt hij best gewoon de wettelijk voorziene voorlopige sociale bijdragen. Maar als de zelfstandige in een bepaald jaar uitzonderlijk over meer inkomsten zou beschikken, dan betaalt hij best verhoogde sociale bijdragen. Liggen zijn inkomsten in een bepaald jaar uitzonderlijk lager, dan kan hij verminderde sociale bijdragen aanvragen.

Hier vindt u een overzicht van de exacte percentages van de sociale bijdragen (bron: www.rsvz.be).