Hoe vermijdt u roerende voorheffing bij een tak 21-contract?

Op het rendement van een tak 21-levensverzekeringscontract betaalt u roerende voorheffing. Tenzij u de polis lang genoeg aanhoudt of in een overlijdensdekking voorziet.

De roerende voorheffing bedraagt 25%. Dat schelt uiteraard al een serieuze slok op de borrel als het over uw rendement gaat. Bovendien betaalt u die 25% op een fictief rendement van 4,75%, terwijl de huidige rendementen in werkelijkheid een stuk lager uitvallen.

Nochtans kunt u op twee eenvoudige manieren roerende voorheffing vermijden:

  • U houdt de polis langer dan acht jaar aan. U mag in die periode het kapitaal ook niet (gedeeltelijk) opvragen.
  • U onderschrijft in het contract ook een overlijdensdekking die overeenstemt met 130% van het geïnvesteerde bedrag.

 

Als één van beide voorwaarden vervuld wordt, dan vermijdt u roerende voorheffing op uw tak 21-polis.