Hoe veilig is een individuele pensioentoezegging (IPT)?

Met een individuele pensioentoezegging (IPT) bouwt uw vennootschap een aanvullend pensioen op voor u als zelfstandige. Maar hoe veilig is zo’n IPT?

Algemeen gesteld: een individuele pensioentoezegging is een uiterst veilige investering. Daarvoor zijn er verschillende redenen:

  • De vennootschap betaalt de premies voor de IPT aan een verzekeraar. Die worden streng gecontroleerd door de toezichthoudende overheden. Faillissementen van verzekeraars komen dan ook zelden of nooit voor.
  • Als uw eigen vennootschap failliet zou gaan, dan betekent dit niet dat het opgebouwde spaartegoed in uw individuele pensioentoezegging verloren is. Neen, zelfs bij een faillissement van uw vennootschap blijft het spaarpotje in uw IPT verworven!
  • Een individuele pensioentoezegging kan beleggen in tak 21 (kapitaalsgarantie en/of een gewaarborgd rendement) en/of tak 23 (waarbij het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere beleggingsfondsen). Als u een aantal regels in het achterhoofd houdt, dan bouwt u sowieso de nodige zekerheid in:
  • Als u volledig in tak 21 investeert, dan speelt u op safe. U geniet dan kapitaalsgarantie en/of een gewaarborgd rendement. Hoe hoog dat rendement is, hangt af van maatschappij tot maatschappij.
  • Bent u op zoek naar een potentieel hoger rendement, dan kunt u (een gedeelte van) uw IPT-premie investeren in tak 23. Daarbij moet u rekening houden met de risicoklassen van de onderliggende fondsen (van 1 tot en met 7). Uw makelaar stelt samen met u uw beleggingsprofiel op en zal u een voorstel op maat bezorgen.
    • Uw premie spreiden over verschillende fondsen is altijd zinvol, omdat u dan ook het mogelijke beleggingsrisico spreidt.
    • Daarnaast is het interessant om voor regelmatige premiestortingen te kiezen, zodat u een eventuele koersdaling meteen kunt opvangen. U krijgt dan bij de volgende betaling immers meer eenheden van het fonds voor hetzelfde bedrag.